Zarządzenia

  1    

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejska Galeria Sztuki w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejska Galeria Sztuki w Łodzi (mgslodz.pl). Data publikacji strony internetowej: 2012 Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 12.2020 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron int...

Czytaj więcej

RODO

Szanowni Państwo, Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Miejska Galeria Sztuki w Łodzi  przekazuje poniżej informacje dotyczące gromadzenia Państwa danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością statutową: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Galeria Sztuki w Łodzi,<...

Czytaj więcej
  1