Zadania

  1    

Zadania

Misją Galerii jest tworzenie świadectwa o wartościach współczesnej polskiej kultury przez upowszechnianie sztuki polskiej, zwłaszcza twórców związanych z łódzkim środowiskiem artystycznym, upowszechnianie sztuki światowej, tworzenie i opracowanie kolekcji dzieł sztuki współczesnej. Do zadań Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi należy prezentacja i promowanie współczesnych sztuk plastycznych w Polsce i za granicą; organizowanie wystaw współczesnych sztuk plastycznych; opracowywanie i wydawanie publikacji zwiaązanych z upowszechnianiem współczesnych sztu...

Czytaj więcej
  1