Zadania

  1    

Zadania

Misją Galerii jest tworzenie świadectwa o wartościach współczesnej polskiej kultury przez upowszechnianie sztuki polskiej, zwłaszcza twórców związanych z łódzkim środowiskiem artystycznym, upowszechnianie sztuki światowej, tworzenie i opracowanie kolekcji dzieł sztuki współczesnej. Do zadań Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi należy w szczególności prezentacja i promocja sztuki współczesnej polskiej i zagranicznej, publikacja wydawnictw, gromadzenie i opracowywanie dzieł sztuki oraz dokumentacji w zakresie sztuk wizualnych, popularyzowanie wiedzy o sztuce....

Czytaj więcej
  1