2006

  1    

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

na dostawę energii elektrycznej dla Miejskiej Galerii Sztuki
w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 44

Elżbieta Fuchs
Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi
Łódź, dn. 01.12.2006

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu

Przedmiotem zamówienia jest
dostawa ciepła w wodzie gorącej dla Miejskiej Galerii Sztuki
w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 44 oraz w obiekcie Galeria „Willa” w Łodzi
przy ul. Wólczańska 31

Elżbieta Fuchs
Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi
Łódź, dn. 08.11.2006

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu

Przedmiotem zamówienia jest
dostawa energii elektrycznej dla Miejskiej Galerii Sztuki
w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 44

Elżbieta Fuchs
Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi
Łódź, dn. 30.10.2006

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 tys. Euro

Działając w oparciu o art. 92 ust. 1 p. 1 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zawiadamiam, że w postępowaniu na "Druk i oprawę katalogów Secesja w Łodzi oraz Grzegorz Sztabiński. Obrazy, rysunki, instalacje" dla Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi jako najkorzystniejsza oferta została wybrana oferta firmy:

MEDIA LAB s.c., B. Rożenek, Z. Rożenek z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 20

Wyboru dokonano w oparciu o bilans kryterium ceny i kryterium poziomu prac drukarskich i introligatorskich. Oferta ww. firmy został...

Czytaj więcej
  1