Postanowienia ogólne

  1    

Statut Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi

Statut Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi

Czytaj więcej

Podstawy działania

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi jest instytucją kultury. Działa na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późniejszymi zmianami); statutu nadanego na mocy uchwały Nr XLVII/962/2000 Rady Miejskiej Łodzi z dnia 11 października 2000, z późniejszymi zmianami. Galeria jest wpisana pod numerem K.S.V.0111/a RIK 23/94 do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

Czytaj więcej
  1