2019

  1 ...2 >>

Informacja o odrzuceniu oferty oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu na "Ochronę osób i mienia w budynkach Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi", MGSŁ/1/2019 oraz pkt. 19.3 ust. 1 Ogłoszenia o zamówieniu.

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert

Oznaczenie sprawy: MGSŁ/1/2019 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ochronę osób i mienia w budynkach Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi”.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości zamówienia mniejszej niż 750 000 euro, którego przedmiotem jest
„Ochrona osób i mienia w budynkach Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi” TERMIN SKŁADANIA OFERT – 18 GRUDNIA 2019 R. DO GODZ. 14.00,
OTWARCIE OFERT O GODZ. 14.30.

Czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Łódź 03.06.2019 r.

MGSŁ/2/2019

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pt.:
„ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SAMOCHODU DO PRZEWOZU DZIEŁ SZTUKI”, prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 30 000 EURO.

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert

MGSŁ/2/2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający: Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, ul. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SAMOCHODU DO PRZEWOZU DZIEŁ SZTUKI”

Czytaj więcej
  1 ...2 >>