2017

  1    

Ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach

Zgodnie z Art 13 Upzp, Miejska Galeria Sztuki w Łodzi informuje
o planowanych w 2017 roku zamówieniach publicznych.

Czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Oznaczenie sprawy: MGSŁ/1/2017 Wszyscy Wykonawcy dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie usług społecznych o wartości zamówienia nie przekraczającej 750 000 euro na „Usługi ochrony osób i mienia w budynkach Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi" Na podstawie §11 pkt 3 Regulaminu postępowania - Miejska Galeria Sztuki w Łodzi informuje, że w ww. postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Koncesjonowane biuro ochrony „MAGNUM" Janusz Skonieczny, 93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 225/243 Na pods...

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert

Oznaczenie sprawy: MGSL/1/2017 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie usług społecznych 
na ,,Usługi ochrony osób i mienia w budynkach Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi."

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

Zamawiający:
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, ul. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź
tel. 42 674 10 59, faks 42 676 03 85. Przedmiot postępowania:
Usługa ochrony osób i mienia w budynkach Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi.
Przez kompleksową ochronę rozumie się ochronę osób i mienia obejmującą cały teren znajdujący się we władaniu Zamawiającego wraz z wszelkimi budynkami znajdującymi się na tym terenie, ograniczony odpowiednio ogrodzeniem, a także wszelkie ruchomości znajdujące się w tym terenie oraz w budynkach. Szczegółowy opis przedmiotu<...

Czytaj więcej
  1