2024

  1    

Plan postępowań na rok 2024

Plan postępowań na rok 2024.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 221.000 EURO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST:

„Ochrona fizyczna osób i mienia w dwóch budynkach Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi”

Link do postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0af6135f-bf4d-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1
Zmiana terminu składania ofert z dnia 07.02.2024 r. godzina 12.00 na 09.02.2024 r. godzina 12.00.
Zmiana terminu otwarcia ofert z dnia 07.02.2024 r. g...

Czytaj więcej
  1