2021

  1    

Zawiadomienie o podpisaniu umowy

Zawiadomienie o podpisaniu umowy Dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rzecz Urzędu Miatsa Łodzi oraz jednostek organizacyjnych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.

Czytaj więcej

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi

Czytaj więcej

Zawiadomienie o podpisaniu umowy

Zawiadomienie o podpisaniu umowy
Oznaczenie sprawy: MGSŁ/1/2020 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, którego wartość szacunkowa jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro pt. „Ochrona osób i mienia w budynkach Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi”.

Czytaj więcej
  1