2021

  1 ...2 >>

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Ochrona osób i mienia w budynkach Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi”

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Ochrona osób i mienia w budynkach Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi”

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości zamówienia mniejszej niż 214 000 euro, którego przedmiotem jest

„Ochrona osób i mienia w budynkach Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi”

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

TERMIN SKŁADANIA OFERT – 30 GRUDNIA 2021 R. DO GODZ. 13.00,
OTWARCIE OFERT O GODZ. 13.15

Czytaj więcej

Zawiadomienie o podpisaniu umowy

Zawiadomienie o podpisaniu umowy Dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rzecz Urzędu Miatsa Łodzi oraz jednostek organizacyjnych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.

Czytaj więcej

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi

Czytaj więcej
  1 ...2 >>