2020

  1    

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości zamówienia mniejszej niż 750 000 euro, którego przedmiotem jest
„Ochrona osób i mienia w budynkach Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi”
TERMIN SKŁADANIA OFERT – 22 GRUDNIA 2020 R. DO GODZ. 12.00,
OTWARCIE OFERT O GODZ. 12.30.

Czytaj więcej

Zawiadomienie o podpisaniu umowy

Oznaczenie sprawy: MGSŁ/1/2019

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, którego wartość szacunkowa jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro pt. „Ochrona osób i mienia w budynkach Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi”.

Czytaj więcej
  1