2011

  1 ...2 >>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 289234 – 2011 r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa i adres:
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
ul. H. Sienkiewicza 44
90-009 Łódź, woj. łódzkie
tel. 42 674 10 59, faks 42 676 03 85

I. 2)...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
o zamówienie publiczne
Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla realizacji zadania inwestycyjnego, którego przedmiotem jest: Remont konserwatorski i przebudowa Willi Kindermanna przy ul. Wólczańskiej 31/33 w Łodzi, wraz z przebudową infrastruktury zewnętrznej dla realizacji zadania pn.Prace, konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne w Willi Kindermanna, realizowane przez Miejską Galerię Sztuki w Łodzi”.

Zgodnie za art. 92 ust. 2 ustawy z dn...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 241936 – 2011 r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa i adres:
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
ul. H. Sienkiewicza 44
90-009 Łódź, woj. łódzkie
tel. 42 674 10 59, faks 42 676 03 85

I. 2)...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa i adres:
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
ul. H. Sienkiewicza 44
90-009 Łódź, woj. łódzkie
tel. 42 674 10 59, faks 42 676 03 85
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.miejskagaleria.lodz.pl

I. 2) Rodzaj zamawiającego:
Inny: instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) Określenie przedmiotu zamówienia:

...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
o zamówienie publiczne
Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Remont konserwatorski i przebudowa willi Kindermanna przy ul. Wólczańskiej 31/33, wraz z przebudową infrastruktury zewnętrznej dla realizacji zadania pn. Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne w willi Kindermanna, realizowane przez Miejską Galerię Sztuki w Łodzi”.

Zgodnie za art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje:
1...

Czytaj więcej
  1 ...2 >>