Majątek

  1    

Majątek

Wartość netto majątku trwałego według stanu na 31.12.2016 r.: 9.787.517,96 zł

Czytaj więcej
  1