2018

  1 ...2 >>

Zawiadomienie o podpisaniu umowy

Oznaczenie sprawy: MGSŁ/2/2018

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, którego wartość szacunkowa jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro pn „Ochrona osób i mienia w budynkach Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi”.

Czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Oznaczenie sprawy: MGSŁ/2/2018

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, którego wartość szacunkowa jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro pn "Ochrona osób i mienia w budynkach Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi".

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert

Oznaczenie sprawy: MGSŁ/2/2018 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ochronę osób i mienia w budynkach Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi”.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

UWAGA:
TERMIN SKŁADANIA OFERT- 15 LISTOPADA DO GODZ. 14.00,
OTWARCIE OFERT O GODZ. 14.30. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne
o wartości zamówienia mniejszej niż 750 000 euro, którego przedmiotem jest „Ochrona osób i mienia w budynkach Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi”

Czytaj więcej

Informacja o udzieleniu zamówienia

Oznaczenie sprawy: MGSŁ/1/2018 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie usług społecznych 
na ,,Usługi ochrony osób i mienia w budynkach Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi."

Czytaj więcej
  1 ...2 >>