2013

  1    

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane

Łódź: Roboty uzupełniające do zamówienia podstawowego dotyczącego zadania pn.: Remont konserwatorski i przebudowa Willi Kindermanna przy ul. Wólczańskiej 31/33 w Łodzi wraz z przebudową infrastruktury zewnętrznej dla realizacji zadania pn.: Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne w Willi Kindermanna realizowane przez Miejską Galerię Sztuki.
Numer ogłoszenia: 222531 - 2013; data zamieszczenia: 23.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: ...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane

Łódź: Roboty uzupełniające do zamówienia podstawowego dotyczącego zadania pn.: Remont konserwatorski i przebudowa Willi Kindermanna przy ul. Wólczańskiej 31/33 w Łodzi wraz z przebudową infrastruktury zewnętrznej dla realizacji zadania pn.: Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne w Willi Kindermanna realizowane przez Miejską Galerię Sztuki. Numer ogłoszenia: 249488 - 2013; data zamieszczenia: 27.06.2013   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Bi...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w budynku Ośrodka Propagandy Sztuki w Łodzi, ul. H.Sienkiewicza 44. Numer ogłoszenia: 36320 - 2013; data zamieszczenia: 25.01.2013   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 526242 - 2012r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o ...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:
Ochrona osób i mienia w budynku Ośrodka Propagandy Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44,
nr  sprawy MGSŁ/2/2012.
Szanowni Państwo,
działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) uprzejmie informuję:
1. Jako najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę Koncesjonowane Biuro Ochrony „Magnum”, Janusz Skonieczny, 93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 225/243, zgodnie z  kryterium jakim była cena. D...

Czytaj więcej
  1