2008

  1    

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę dla obiektów Miejskiej Galerii Sztuki:
Łódź, ul. Sienkiewicza 44 i Łódź, ul. Wólczańska 31

Elżbieta Fuchs
Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi
Łódź, dn. 07.01.2008

Czytaj więcej
  1