Kierownictwo

  1    

Kierownictwo

Dyrektor Galerii
Dariusz Leśnikowski
lesnikowski@mgslodz.pl
Główna Księgowa
Tshela Ntumba-Ibata
ksiegowosc@mgslodz.pl

Kierownik
Działu Organizacji Wystaw i Upowszechniania
Małgorzata Dzięgielewska
owu@mgslodz.pl
Kierownik
Działu Techniczno-Realizacyjnego
Marek Prus
technik@mgslodz.pl

Czytaj więcej
  1