Nabór na stanowisko: kwalifikowany opiekun ekspozycji

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: kwalifikowany opiekun ekspozycji

 

NAZWA i ADRES JEDNOSTKI:
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź
tel.: +48 42 674 10 59
e-mail: kadry@mgslodz.pl

OKREŚLENIE STANOWISKA:
kwalifikowany opiekun ekspozycji : zatrudnienie w wymiarze całego etatu – 1/1 etat

Praca wykonywana jest zgodnie z  ustalonym haromonogramem pracy

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, ul. Wólczańska 31

RODZAJ UMOWY: umowa o pracę na czas określony

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
 • odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku
 • dyspozycyjność (praca również w soboty i niedziele)
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysoka kultura osobista oraz rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • lojalność i odpowiedzialność
 • obowiązkowość
 • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem
 • rekomendacje z poprzednich miejsc pracy mile widziane

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • opieka nad ekspozycją
 • udzielanie informacji o programie wystaw
 • udzielanie informacji o eksponowanej wystawie
 • sprzedaż biletów i wydawnictw dla zwiedzających wystawy
 • obsługa kasy fiskalnej i terminalu płatniczego
 • odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa eksponatów i wyposażenia sal wystawowych w czasie pobytu zwiedzających
 • obsługa multimediów (np. projektorów, monitorów)

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko kwalifikowanego opiekuna ekspozycji wraz z listem motywacyjnym
 • życiorys (CV) zawierający klauzulę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej  i przyszłych rekrutacji (zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe (kopie: dyplomu lub świadectwa i ewentualnych świadectw pracy),
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne,
 • pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisko, o które kandydat się ubiega,

Przypominamy, że wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane.

Miejsce i termin składania ofert: wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44 w terminie do dnia 15.01.2021 r. do godz. 16.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór”.

 

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem:  iod@mgslodz.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obecnej rekrutacji i przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Data                                                                                                                Podpis

Podmiot udostępniający informację Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Osoba która odpowiada za treść medialab medialab
Osoba która wprowadziła dane Beata Świerkowska-Jóźwiak
Data wytworzenia informacji 2020-12-14
Data udostępnienia informacji w BIP 2020-12-29
Data ostatniej modyfikacji 2020-12-29
Liczba odwiedzin 1910
Rejestr zmian Drukuj