:: KOLEKCJA GALERII TEST

Kolekcja
Galerii
Test

wystawa towarzysząca 15. Międzynarodowemu Triennale Małe Formy Grafiki Polska-Łódź 2014

Ośrodek Propagandy Sztuki

Park im. H.Sienkiewicza

wernisaż: 13.06.2014, godz. 18.00

13.06.2014 - 24.08.2014

Organizatorzy

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi

Mazowiecki Instytut Kultury (dawne Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie)


Kurator wystawy: Apoloniusz Węgłowski

 

Wystawą towarzyszącą 15. Międzynarodowemu Triennale Małe Formy Grafiki, Polska – Łódź jest prezentacja dorobku Konkursu Grafiki Warszawskiej. Charakter i zakres konkursu zmieniał się na przestrzeni lat. Początkowo był on ograniczony do grafiki warsztatowej, w której cały proces realizacji, od wstępnego projektu poprzez opracowanie matrycy i najczęściej własnoręczne wykonanie odbitki, skupiał się w rękach artysty. Nowe media umożliwiły dokonywanie ciekawych eksperymentów formalnych bez fizycznego wysiłku. Pod koniec lat 90. sporadycznie zaczęły pojawiać się prace wykonane przy zastosowaniu techniki komputerowej. Z czasem udział druków cyfrowych stawał się coraz liczniejszy. Od 2009 roku, zgodnie ze znowelizowanym Regulaminem, do rywalizacji dopuszczane są także prace multimedialne.

W obecnej formie konkurs istnieje od 1994 roku. Wcześniej był to konkurs na Najlepszą Grafikę Miesiąca, powołany do życia w 1965 roku, a od 1971 roku – Najlepszą Grafikę Roku. W stanie wojennym, po rozwiązaniu Związku Polskich Artystów Plastyków konkurs zawieszono, a na próby jego reaktywacji środowisko twórców odpowiedziało bojkotem.

Grafika Warszawska, jest wyjątkowym konkursem, który na stałe wpisał się do imprez artystycznych w Warszawie, ale także unikatowym zjawiskiem w skali europejskiej i jedynym takim w Polsce. Od 13 czerwca łódzka publiczność będzie miała niepowtarzalną okazję zapoznać się z tym wyjątkowym projektem, którego siłą jest otwartość, wspólny udział mistrzów i uczniów, gdzie najwyższym kryterium w ocenie jury jest wartość i jakość artystyczna. Dzięki temu możliwy jest twórczy dialog między „ nauczycielami” a „uczniami”. Kluczowym czynnikiem jest zestawienie w konkursie doświadczenia, umiejętności techniki z chęcią poszukiwania, świeżością patrzenia przez nieco młodszych twórców grafiki.

Prace, które będą zaprezentowane na wystawie w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, zostały wybrane spośród prac nagrodzonych w dotychczasowych edycjach konkursu. Wykonane są w rozmaitych technikach, poczynając od odbitek we wszystkich tradycyjnych technikach metalowych, poprzez litografie, drzeworyty, serigrafie, linoryty, techniki mieszane, na technikach cyfrowych i pracach multimedialnych kończąc.

Wśród nagrodzonych grafik są drzeworyty, reliefy i linoryty nestora Konkursu – Ryszarda Gieryszewskiego, który brał udział we wszystkich dotychczasowych edycjach. Są też prace nieco młodszych grafików, np. Agnieszki Cieślińskiej-Kaweckiej, Krzysztofa Olszewskiego czy Wiesława Szamockiego. Licznie reprezentowani są młodzi twórcy: Mariusz Arczewski, Katarzyna Kijek, Paulina Bartnik, Maria Kowalska, Tomasz Kędzierski, Aleksandra Nałęcz-Jawecka, Szymon Tomsia, czy Zofia Klajs.

Wystawy pokonkursowe Grafiki Warszawskiej, prezentujące wszystkie prace nagrodzone w ciągu roku, cieszą się zawsze ogromnym zainteresowaniem publiczności ze względu na niepowtarzalną okazję do przeglądu współczesnej grafiki, różnorodność i wysoki poziom artystyczny. Ten prestiżowy projekt stwarza niepowtarzalną okazję do zaprezentowania przez twórców swoich artystycznych wizji, jak i pełni ważną rolę edukacyjną.

 

Adriana Michalska

Patronat Honorowy


Logo Prezydent miasta łódź kreuje pion

Organizatorzy


Mazowiecki Instytut Kultury 1 Mazowiecki Instytut Kultury 2
Galeria Test MGS 44x55
MFGsz

Patronat medialny


tvp kultura TVP łódź
Kalejdoskop ART INFO - kolor
Poland Art ARTTAK
Plaster lodzki