::


Ośrodek Propagandy Sztuki

Park im. H.Sienkiewicza

wernisaż: 13.02.2020, godz. 18.00

13.02.2020 - 15.03.2020

Andrzej Graczykowski, Wiesław Karolak, Aleksander Olszewski, Tadeusz Piechura, Anna Maria Poleska, Grzegorz Przyborek, Jan Trojan, Janusz Paweł Tryzno, Czesław Wojciechowski, Małgorzata Wyszogrodzka-Trzcinka


kuratorzy: Małgorzata Wyszogrodzka-Trzcinka, Czesław Wojciechowski, Jan Trojan

 

W wystawie prezentowanej w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi uczestniczą koleżanki i koledzy, z którymi razem studiowaliśmy i w tym samym czasie uzyskaliśmy dyplomy w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Byliśmy cyganerią i awangardą tego miasta. Nasza twórczość rozwijała się równolegle ze światowymi tendencjami w sztuce, wchłaniając nowe fakty, które nadal są dla nas źródłem inspiracji. Wiele „furtek” otwieranych obecnie, zostało otwartych już dawno.

Współcześni wystawiający to w głównej mierze pracownicy naukowi ASP w Łodzi lub kadry innych uczelni artystycznych o znaczącym dorobku twórczym i dydaktycznym. Z kolei to, co nas łączy, to niezależność i otwartość uprawianej sztuki. Uznaliśmy, że mottem naszej prezentacji będzie:

OPERA APERTA – DZIEŁO OTWARTE

 

(…) W powszechnym mniemaniu sztuka to strefa zamknięta, dostępna jedynie tym, którzy znają „klucz interpretacyjny” i co więcej, nie zamierzają się tym szyfrem dzielić z innymi. Otóż dzieło sztuki nie jest rebusem do rozwiązania, zagadką, po której czeka nagroda. Jest czymś więcej. Jest tajemnicą w świecie pięciozmysłowej rzeczywistości. To my, artyści, jesteśmy jej twórcami. Rozrywając jednoznaczną relację z realną codziennością, stwarzamy świat nierzeczywisty, różny od niej. W tym przeistoczeniu wyposażamy go w to, czego nie można do końca zrozumieć i zdefiniować, co wymyka się i ciągle prowokuje naszą uwagę. Praca artysty nie daje się nazwać, jest zmienna i ulotna jak myśl zapisana w powietrzu. To „coś”, ten magiczny „gen” zaklęty w dziele sprawia, że pragniemy bezustannie do niego wracać, wplątani w hipnotyczną sieć ciągle zmieniających się skojarzeń i niewyczerpanych interpretacji – nie chcemy się od niego uwolnić. W tym sensie każde DZIEŁO jest OTWARTE, OPERA APERTA, zostaje zinterpretowane jako pewna niedookreśloność, wieloznaczność przekazu, obszar swobody pozostawiony odbiorcy (Umberto Eco). (…)

 

Czesław Wojciechowski


łódź kreuje pion

Patronat medialny


Plaster łódzki_nowy ART INFO - kolor
retsat kalejdoskop
Radio żak Radio złote przeboje
Rynek i Sztuka