:: SPOTKANIE Z AUTORAMI

Spotkanie
z autorami

wystawy „Re-kompozycje przestrzeni. Fotografia inscenizowana z kolekcji Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi".

Galeria Re:Medium

Piotrkowska 113

20.01.2022, czwartek, godz. 18.00

 

Zapraszamy na spotkanie z Grzegorzem Przyborkiem, Markiem Domańskim i Tomaszem Wysockim artystami biorącymi udział w wystawie „Re-kompozycje przestrzeni. Fotografia inscenizowana z kolekcji Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi”. Będzie czas, aby w swobodnej atmosferze zastanowić się nad esencją zjawiska inscenizacji, przyjrzeć się zgromadzonym na ekspozycji pracom i poszukać odpowiedzi na pytanie: kiedy fotografia staje się sztuką?

 

Wstęp: bezpłatny

 

*Spotkanie odbędzie się w reżimie sanitarnym, liczba miejsc jest ograniczona. Limit nie obowiązuje osób posiadających zaświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID-19. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie nakazu zasłaniania ust i nosa.

 

Więcej o wystawie: https://www.facebook.com/events/1055395891879326?active_tab=about

 

W spotkaniu wezmą udział:


GRZEGORZ PRZYBOREK

Profesor tytularny. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego). Dyplom na Wydziale Grafiki w 1974 roku. Od 1976 do 2019 roku był pracownikiem naukowo-dydaktycznym w macierzystej uczelni. Prowadził również wykłady i zajęcia praktyczne z fotografii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi oraz na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Pisze teksty o fotografii. Ma w swoim dorobku dydaktycznym wielu wychowanków, aktywnie działających na polu sztuk pięknych. Twórczość w zakresie fotografii, mediów elektronicznych, obiektu, instalacji, rysunku, grafiki, rzeźby oraz z pogranicza innych dyscyplin sztuki. Brał udział w wielu wystawach w Polsce oraz za granicą.

 
MAREK DOMAŃSKI
Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego), gdzie prowadzi Pracownię Obrazowania Fotograficznego w Instytucie Fotografii i Multimediów na Wydziale Sztuk Pięknych. Stosuje różne techniki, tworząc cykle fotografii inscenizowanych i dokumentalnych. W polu jego zainteresowań znajdują się również działania w innych mediach wizualnych. Autor i współautor monografii oraz innych publikacji, dotyczących zarówno zagadnień technicznych, teoretycznych, jak i socjologicznych, wpisujących się w wielowątkową narrację postinternetowej rzeczywistości współczesnej fotografii. Kurator wielu wystaw i organizator projektów badawczych oraz dokumentalnych. Swoją różnorodną twórczość w dziedzinie fotografii prezentował na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju oraz za granicą.

TOMASZ WYSOCKI
Absolwent kierunku fotografia w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Zajmuje się głównie fotografią inscenizowaną, dającą możliwość kreowania wyobrażonych światów. Laureat Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014) oraz stypendysta Ministra Nauki (2014, 2016). Swoje fotografie prezentował na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju oraz za granicą.

 

Spotkanie poprowadzi Dominika Pawełczyk – kuratorka wystawy