:: NABÓR ZGŁOSZEŃ / CALL FOR APPLICATIONS

Nabór zgłoszeń /
call for applications

18. Triennale Małe Formy Grafiki, Polska – Łódź 2023 / 18th International Triennial of Small Graphic Forms, Poland – Łódź 2023

Rusza nabór zgłoszeń do 18. Międzynarodowego Triennale Małe Formy Grafiki, Polska – Łódź 2023. Na prace oraz wypełnione karty zgłoszenia czekamy w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia.

 

W Triennale mogą wziąć udział artyści profesjonalni z kraju i zagranicy oraz studenci ostatniego roku wyższych uczelni artystycznych. Każdy z artystów może zgłosić do konkursu do 5 prac swojego autorstwa, powstałych w latach 2020-2023 (ograniczenie czasowe nie dotyczy autorów uczestniczących w wystawie po raz pierwszy).

 

Do udziału w wystawie zostaną dopuszczone jedynie odbitki z płyt graficznych nie przekraczających wymiarów 12 x 15 cm, wykonane na papierach nie większych niż 25 x 20 cm (bez passe-partout).
Najlepsze 10 zestawów prac zostanie wyróżnionych Honorowymi Medalami.

 

Wszystkie potrzebne informacje: regulamin Triennale oraz kartę zgłoszenia do pobrania znajdziecie na naszej stronie internetowej ☞ https://mgslodz.pl/mfg/zasady-uczestnictwa.

 


[EN]


The call for applications for the 18th International Triennial of Small Graphic Forms, Poland – Łódź 2023 is open. We are waiting for works and fully completed application forms until the non-negotiable deadline of 14 April 2023.


Triennal can be attended by professional artists from Poland and abroad, as well as the senior year students of art colleges. Each artist may submit for the competition up to 5 works of their authorship created in the years 2020-2023 (this time limit does not apply to authors attending the exhibition for the first time).


Only prints from graphic plates not exceeding the dimensions 12 x 15 cm, made on paper not bigger than 25 x 20 cm (without passe-partout) will be accepted for the exhibition.


The best ten works will be awarded with Honorary Medals.


All the information you need: rules of participation, the application form for download are available on our website ☞ https://mgslodz.pl/mfg/zasady-uczestnictwa