:: CIAŁO-WARSZTATY

CIAŁO-WARSZTATY

(forma przestrzenna / rzeźba / instalacja z użyciem przędzy wełnianej)

Galeria Re:Medium

Piotrkowska 113

Zajęcia warsztatowe:
18.03.2023 godz. 12.00
28.03.2023 godz. 17.00


Bilety: 20 zł


Ciało stanowi jeden z głównych tematów współczesnej humanistyki, jest przedmiotem nieustających badań naukowych, eksperymentów, podstawowym punktem odniesienia dla refleksji krytycznej nad kondycją społeczeństwa. Ludzki wizerunek jako wyjątkowy środek wyrazu: działania i odczuwania, uwodzenia i odrzucania zyskał pozycję fundamentalnego wektora naszego bycia w świecie. Nieoczywiste i wymykające się jednoznacznym ujęciom wciąż stawia przed nami nowe pytania. Zapraszamy do udziału w warsztatach arteterapeutycznych towarzyszących wystawie CIAŁO OBCE / CIAŁO WŁASNE w Galerii Re:Medium.

 

Spotkanie rozpoczniemy od krótkiego wstępu kuratorki wystawy – Dominiki Pawełczyk, która opowie o inspiracji, jaka stała za stworzeniem wystawy ze zbiorów Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi i rozpoczęcia podróży tym interesującym, cielesnym tropem.

 

Część warsztatową stanowić będzie swobodne działanie twórcze z użyciem różnokolorowej przędzy wełnianej, tworzenie własnej formy przestrzennej / rzeźby w kształcie kojarzącym się z ciałem, zainspirowanej bieżącą wystawą. Osoby uczestniczące w warsztatach otrzymają konstrukcję z drutu / siatki drucianej w kształcie kojarzącym się z ludzkim ciałem (można będzie wprowadzać zmiany w konstrukcję) umieszczoną na podstawie z pianki / styropianu. Używając przędzy i innych zapewnionych elementów, na gotowym szkielecie będzie można wykonać pracę według własnego pomysłu.


Inspiracją do stworzenia rzeźby mogą stać się: wystawa, przestrzeń galeryjna, własne doświadczenia i nastroje, odczucia związane z tematyką cielesności i własnym ciałem.


Cele warsztatu to m.in.:
- rozwój kreatywności i twórczego myślenia,
- rozładowywanie negatywnych napięć i emocji,
- relaksacja przy twórczym działaniu,
- nauka metaforycznego myślenia i wyrażania się za pomocą różnych plastycznych środków wyrazu oraz refleksja nad tematyką wystawy, ciała, jego postrzegania i naszych granic,
- spędzenie czasu w twórczej i miłej atmosferze.


Czas trwania warsztatu to ok. 3 godziny.


Materiały zapewnia Organizator. Doświadczenie artystyczne nie jest wymagane.