:: AUKCJA PRAC PAWŁA HAJNCLA

Aukcja
prac
Pawła
Hajncla

pomoc dla obywateli Ukrainy

Galeria Re:Medium

Piotrkowska 113

31.03.2022, o godz. 18.00

 

Szanowni Państwo,

wiele instytucji kultury i organizacji pozarządowych prowadzi szeroką pomoc dla obywateli Ukrainy, zarówno tych, którzy nadal przebywają w swojej ojczyźnie, jak i tych, którzy zmuszeni zostali do jej opuszczenia. Miejska Galeria Sztuki w Łodzi włączając się w tę pomoc, organizuje w dniu 31 marca 2022 roku o godz. 18.00 w Galerii Re:Medium przy ulicy Piotrkowskiej 113 aukcję charytatywną dla Ukrainy ostatnio namalowanych, trzech oprawionych prac z cyklu „Tekturkowo” Pawła Hajncla:

 

„Piotr Czajkowski nie brzmi już tak dobrze”, 2022, akwarela, tektura, 7,9  x 8,2 cm

„Fiodor Dostojewski podoba się mniej”, 2022, akwarela, tektura, 8  x 7,8 cm

„Lew Tołstoj już tak nie smakuje”, 2022, akwarela, tektura, 7,9  x 8,1 cm

 

Artysta, znany szerzej jako performer, jest również ‒ a może przede wszystkim ‒ malarzem  ze świetnie opanowanym warsztatem, za pomocą którego uważnie, często ironicznie, komentuje m.in. współczesne światowe życie społeczno-polityczno-kulturalne. Kilka lat temu rozpoczął tworzenie cyklu „Tekturkowo” – publikowanej w „Przekroju” serii miniaturowych obrazów, będącej osobistym dziennikiem ‒ codziennym, niekiedy brutalnym notatnikiem, gdzie słowo-napis i obraz tworzą nierozerwalną jedność.

Paweł Hajncel należy do grona polskich twórców, którzy poruszając się bardzo sprawnie w różnych aktualnych mediach (obraz, film, performans, komiks, mural, rzeźba), stworzyli swój indywidualny artystyczny przekaz, z którym wychodzą w stronę publiczności. Przekaz, który ma zmuszać odbiorcę do refleksji nad współczesnym światem, jego okrucieństwem oraz nad nieustannie postępującą dehumanizacją jednostki i całych społeczeństw.

 

Bardzo dziękujemy artyście za przekazanie swoich prac na aukcję, a wszystkich Państwa zapraszamy do wzięcia w niej udziału. Każdy z uczestników naszej mini aukcji będzie miał możliwość wylicytowania tekturki tego cenionego łódzkiego twórcy. Cały dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na rzecz organizacji pożytku publicznego – Zjednoczenia Łemków z siedzibą w Gorlicach, z którym Miejska Galeria Sztuki w Łodzi współpracuje od kilku lat.

Zjednoczenie Łemków uruchomiło długofalową bezpośrednią pomoc dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie. W związku z tym organizują zbiórkę pieniędzy na żywność, środki higieniczne czy wsparcie uchodźców. 

 

Natalia Hładyk, koordynatorka i uczestniczka kolejnych edycji „Łemkowskiego Jeruzalem”, którego artystyczne efekty prezentowaliśmy już kilkukrotnie w naszej Galerii, jest w stałym kontakcie z ukraińskimi uczestnikami projektu. Koordynuje realizację innych najpilniejszych potrzeb, o jakich nieśmiało wspominają w telefonicznych rozmowach ukraińscy artyści, dotyczących zakupu kamizelek kuloodpornych, kasków budowlanych, środków opatrunkowych i lekarstw.

 

Cena wywoławcza za jedną pracę: 100 PLN.

Istnieje możliwość płatności kartą.

 

Podczas aukcji będzie możliwość spotkania i porozmawiania z Pawłem Hajnclem, który bliżej opowie o swoich najnowszych pracach malarskich.

Serdecznie zapraszamy!