::


Finisaż wystawy Ewy Bloom Kwiatkowskiej. RE_VIVAL’22

Ośrodek Propagandy Sztuki

Park im. H.Sienkiewicza

wtorek, 7 czerwca 2022 roku, godz. 18.00W czasie trwania finisażu multimedialnej wystawy Ewy Bloom Kwiatkowskiej RE_VIVAL’22 odbędzie się działanie in situ – czytanie performatywne wybranych fragmentów książki Wojciecha Bruszewskiego BIG DICK – jednego z pionierów polskiej sztuki wideo, sztuki dźwięku oraz wykorzystywania w sztuce nowych technologii komputerowych, współtwórcy i jednego z głównych filarów działającego w Łodzi Warsztatu Formy Filmowej.
W działaniu in situ weźmie udział trójka aktorów performerów, którzy przeczytają wybrane przez Ewę Bloom Kwiatkowską cytaty z fikcji dokumentalnej BIG DICK z podziałem na role: ETOS, PATOS, BIG DICK.
Układ ruchu / choreografia czytania performatywnego będzie przebiegać po okręgu wyznaczonym przez instalację „Taniec św. Wita” Ewy Bloom Kwiatkowskiej.
Czytanie performatywne przewidziane jest w konwencji stand-up z założeniem udostępnienia nagrania, także z udziałem publiczności, jako wydarzenia w Internecie. To działanie afirmuje istnienie kodów internetowej chmury łączących fikcję i rzeczywistość opowieści ze światem wirtualnym, występujących w pracy artystycznej Ewy Bloom Kwiatkowskiej oraz w powieści Wojciecha Bruszewskiego.

 

Wystawa artystki dotyka odradzania się i zanikania obrazów przemocy, zakodowanych
w rzeczywistości cyfrowej oraz odnosi się do monograficznej wystawy instalacyjnej Wojciecha Bruszewskiego Fenomeny percepcji zrealizowanej dokładnie w tym samym miejscu, czyli
w Ośrodku Propagandy Sztuki, w 2010 roku.

 

Więcej informacji o wystawie

http://www.mgslodz.pl/wystawy/-470.htmlWystawa towarzysząca Międzynarodowemu Festiwalowi Fotografii w Łodzi
Fotofestiwal ‘2022, czynna do 12 czerwca 2022.
Projekt współfinansowany ze środków Miasta Łodzi