::


Konsultacje społeczne

Już od wielu lat podnosi się konieczność rozpoczęcia prac nad stworzeniem ustawy, która określałaby status i uprawnienia artysty zawodowego.
Czas pandemii podkreślił dobitnie potrzebę wprowadzenia takich regulacji.
Do 2 czerwca trwają konsultacje społeczne projektu odpowiedniej ustawy.


Zachęcamy do wzięcia w nich udziału. Oto projekt tego dokumentu:

https://artystazawodowy.pl/mooncms/uploads/PrUStUprawnieniaArtysty4_05_21.pdf