:: GRAFIKA

Grafika

Andrzej Popiel

Galeria Chimera

ul. Wólczańska 31

wernisaż: 23.11.2017, godz. 16.30

23.11.2017 - 10.12.2017

(...) Według mnie linoryty Popiela, bardzo literackie, są specyficznym znakiem graficzno-plastycznym, własnym sposobem zapisu. Czerń i biel, mrok i światło, plamy i punkty są zasadniczymi środkami ich wyrazu. Punktowe opracowanie grafik wzmaga realistyczny wyraz, sugeruje większą autentyczność i stwarza zestawienia walorowe w rysunku. Z fotograficznego ujęcia ukazuje przyrodę braną z zapisu szczegółów kompozycji. Fragmenty te przenikają smugi światła, wyostrzając pewne partie pracy i odkrywają bogactwo form. Kompozycje tworzą zawsze swoisty przekaz. Przebija w nich symbolika i metafizyka, tworzące nastrój. Wynika to z osobistego, emocjonalnego podejścia do tematu, którym jest człowiek, historia, rzeczywistość oraz różny sposób widzenia. (...)

Prof. zw. sztuk plastycznych Maksymilian Snoch

 

fragment oceny pracy kwalifikacyjnej,

sporządzonej w związku z przewodem habilitacyjnym Andrzeja Popiela, 2012

 

Andrzej Popiel
Urodzony w 1952 w Warszawie. Studia na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem pod kierunkiem prof. Haliny Chrostowskiej w 1977. Stypendysta Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, Ministerstwa Kultury i Sztuki, Rządu Francuskiego i Gerrit Rietvelt Academie w Amsterdamie. W 2012 – tytuł doktora habilitowanego na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. Od 2003 – praca w Kolegium Nauczycielskim w Warszawie w charakterze wykładowcy. Od 2008 – praca w Instytucie Sztuk Pięknych UWM w Olsztynie jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Zajmuje się grafiką, malarstwem. Uczestniczy w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą.


łódź kreuje pion

Patronat medialny


ART INFO - kolor TVP ŁÓDŹ RGB
Plaster łódzki_nowy Radio żak

Materiały z wernisażu