:: 16. MIĘDZYNARODOWE TRIENNALE MAŁE FORMY GRAFIKI, POLSKA – ŁÓDŹ’ 17

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w 16. Międzynarodowym Triennale Małe Formy Grafiki, Polska – Łódź 2017, które odbędzie się w Łodzi od czerwca do września 2017 roku.

 

Nadesłane prace będą kwalifikowane do ekspozycji przez międzynarodowe jury powołane przez organizatora imprezy.

Do udziału w wystawie zostaną dopuszczone jedynie odbitki z płyt graficznych nie przekraczających wymiarów 12 x 15 cm, wykonane na papierach nie większych niż

25 x 20 cm (bez passe-partout).

 

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie prac powstałych w latach 2014-2016 (ograniczenie czasowe nie dotyczy autorów uczestniczących w wystawie po raz pierwszy) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2016 roku.

Grafiki należy nadsyłać wyłącznie listami zwykłymi lub poleconymi (ze względu na komplikacje celne wykluczone przesyłki wartościowe w pakietach i paczkach).

 

Najlepsze zestawy prac zostaną wyróżnione Honorowymi Medalami, zaś wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom i katalog wystawy.

 

W celu przygotowania katalogu prosimy Pana/Panią o dokładne wypełnienie karty zgłoszenia (na maszynie, komputerze lub pismem drukowanym) i odesłanie wraz z grafikami.

 

Plonem dotychczasowych wystaw jest wartościowa, licząca 11.975 prac, kolekcja współczesnych grafik z ponad 70 krajów, dzięki której Miejska Galeria Sztuki w Łodzi promuje twórczość graficzną w Polsce i zagranicą. Będziemy wielce zobowiązani, jeśli zechce Pan/Pani wzbogacić naszą kolekcję swoimi pracami zakwalifikowanymi na wystawę. Uprzejmie prosimy o jednoznaczną decyzję: czy wyraża Pan/Pani zgodę na pozostawienie prac w kolekcji Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi.

 

Licząc na łaskawe przyjęcie naszego zaproszenia przesyłamy wyrazy poważania i szacunku.

 

Małgorzata Dzięgielewska                                                                           Elżbieta Fuchs

Sekretarz wystawy                                                                                        Kurator wystawy

 

Regulamin do pobrania: http://www.mgslodz.pl/mfg-files/Regulamin_MFG.pdf 

Organizatorzy

MGS 54x68 MFG