::


Współobecność. Artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego. Karol Hiller (1891-1939) Kompozycje heliograficzne i grafika projektowa

Re:Medium

Piotrkowska 113

wernisaż: 14.11.2017, godz. 18.00

14.11.2017 - 25.11.2017

kuratorka: Elżbieta Fuchs

koordynatorka projektu: Małgorzata Dzięgielewska

 

W cyklu wystaw Współobecność. Artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego przedstawiamy trzeci, po wystawie Antoniego Starczewskiego i Stefana Krygiera, projekt pod tytułem Karol Hiller (1891-1939 ). Kompozycje heliograficzne i grafika projektowa. To, co łączy dokonania artystów prezentowanych w tym cyklu to fakt, iż sfera projektowania z perspektywy czasu także stanowi ważny element ich artystycznej spuścizny.

 

Na wystawę Karola Hillera składają się trzy kompozycje heliograficzne ze zbiorów Muzeum Miasta Łodzi oraz ok. 50 oryginalnych i zrealizowanych projektów okładek użyczonych przez kolekcjonera Pana Ryszarda Cichego. Katalog towarzyszący wystawie zawiera 130 projektów okładek książek i czasopism cały czas odszukiwanych na rynku antykwarycznym.

 

Nazwa projektu Współobecność. Artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego w odniesieniu do Karola Hillera jest nieco myląca. Albowiem ten artysta był sam dla siebie i swojej niezwykłej wyobraźni i umiejętności przenikania tajemnic materii całym światem i można przyjąć tezę, że to On stanowił dla wielu twórców punkt odniesienia. Spotykał się i współpracował z Władysławem Strzemińskim w różnych gremiach: Towarzystwo Bibliofilów, redakcja czasopisma Forma, Związek Zawodowy Artystów Plastyków, a także podczas wielu wystaw zbiorowych, które były organizowane w historycznym budynku Miejskiej Galerii Sztuki w Parku im. H. Sienkiewicza.

 

Właśnie ta Galeria wielokrotnie gościła w okresie międzywojennym obrazy i grafiki Karola Hillera. W 1927 roku podczas Wystawy malarzy łódzkich artysta przedstawił 19 obrazów, grafiki, fotomontaże i rysunki, wystawiał także podczas Salonów zimowych IPS-u, uczestniczył w wystawie Grupy Plastyków Nowoczesnych w 1933 roku. Najpełniejszy pokaz prac malarskich i heliograficznych miał miejsce w roku 1938 – 45 obrazów i 28 heliografik.

 

W roku obchodów stulecia awangardy przypomnienie postaci Karola Hillera i jego rzeczywistych więzi z Miejską Galerią Sztuki w Łodzi jest przyczynkiem do opracowania historii tej instytucji w okresie międzywojennym.

Elżbieta Fuchs


Karol Hiller (Łódź 1891 – Lasy Lućmierskie k. Łodzi 1939) – malarz, grafik, rysownik, teoretyk sztuki, pedagog. Twórca oryginalnej techniki własnej – heliografiki. Miał być chemikiem i architektem, ostatecznie został malarzem. Studia artystyczne odbył w Kijowie w latach 1917-1920, głównie w pracowni neobizantynisty prof. M. Bojczuka. Był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli awangardy łódzkiej, współorganizatorem życia artystycznego, redaktorem czasopisma „Forma”, brał udział w Wystawie Drukarstwa Nowoczesnego w 1932 roku. W 1933 roku został Prezesem Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków. W Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi wystawiał już w 1927 i wielokrotnie w pawilonie IPS-u w latach 30. XX w. W swej sztuce czerpał z doświadczeń tradycyjnej ikony, kubizmu, konstruktywizmu, surrealizmu oraz abstrakcji geometrycznej i organicznej, tworząc w okresie dojrzałości dzieła prekursorskie wobec malarstwa materii. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


MKiDN rgb

Patronat medialny


TVP ŁÓDŹ RGB Radio Łódź
ART INFO - kolor Plaster łódzki_nowy
Radio żak arteon

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Łodzi


łódź kreuje pion

Materiały z wernisażu
:: POZOSTAŁE AKTUALNE WYSTAWY

wystawa fotografii Szkoły Filmowej w Łodzi (PWSFTviT)

Ośrodek Propagandy Sztuki

Park im. H.Sienkiewicza

wernisaż: 22 listopada 2017, godz. 18.00

22.11.2017 - 03.12.2017

Karolina Balke, Justyna Bugajczyk, Aleksandra Chciuk, Justyna Chrobot, Paweł Fabjański, Paweł Giza, Sylwia Krędzel, Jacek Laube, Iza Maciejewska, Wojtek Piotrowski, Igor Pisuk, Paulina Ptasznik, Alex Raczyński, Bartek Talaga, Karolina Wojtas, Anna Zagrodzka   kuratorzy: Janusz M. Tylman, Hubert Humka, Bartłomiej Talaga   otwarciu towarzyszy kon...

asd

Andrzej Popiel

Galeria Chimera

ul. Wólczańska 31

wernisaż: 23.11.2017, godz. 16.30

23.11.2017 - 10.12.2017

(...) Według mnie linoryty Popiela, bardzo literackie, są specyficznym znakiem graficzno-plastycznym, własnym sposobem zapisu. Czerń i biel, mrok i światło, plamy i punkty są zasadniczymi środkami ich wyrazu. Punktowe opracowanie grafik wzmaga realistyczny wyraz, sugeruje większą autentyczność i stwarza zestawienia walorowe w rysunku. Z fotograficz...

asd

Miłosz Krajewski

Galeria Bałucka

Stary Rynek 2

wernisaż: 17.11.2017, godz. 17.00

17.11.2017 - 10.12.2017

kuratorka wystawy: Dominika Pawełczyk   Forma i treść łączą się w fotografiach Miłosza Krajewskiego. Prezentowana w Galerii Bałuckiej wystawa „Na styku szarości”, obejmująca cykl zdjęć z lat 2014-2017, przez sposób realizacji – zapis dokumentalny, nabiera cech subiektywnych, stanowi osobisty obraz Łodzi. Dominującym zamysłem podczas powstawania t...

asd

Grzegorz Sztabiński

Galeria Willa

ul. Wólczańska 31

wernisaż: 03.11.2017, godz. 18.00

03.11.2017 - 03.12.2017

Wystawa, którą obecnie prezentuję odwołuje się do marginesów pamięci. Pamięć, którą w tym sformułowaniu przywołuję, to pomysły artystyczne i teoretyczne – zrealizowane lub niezrealizowane, prezentowane w obecności widzów lub pozostające w postaci prac nigdy niepokazywanych, czasami nieukończonych, pozostających niekiedy w formie szkiców lub idei, k...

asd