:: WYJĄTKOWY DAR

Wyjątkowy
dar

obraz z cyklu „Pejzaże” autorstwa Pani Profesor Romy Hałat

Ośrodek Propagandy Sztuki

Park im. H.Sienkiewicza

Zbiory Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi wzbogaciły się o kolejną pracę! Jest nią wspaniały obraz z cyklu „Pejzaże” (1977-1979) autorstwa Pani Profesor Romy Hałat.

 

Obraz został Galerii darowany. Trafił do nas dzięki uprzejmości i hojności Pana Profesora Aleksandra Hałata, znakomitego artysty, wieloletniego pedagoga łódzkiej PWSSP i ASP, męża Romy Hałat. Miejska Galeria Sztuki w Łodzi wyraża Panu Profesorowi serdeczne podziękowanie za ten wzruszający gest. Nasza instytucja posiadała dotąd jedną pracę Romy Hałat wykonaną przy użyciu techniki własnej ‒ kompozycję z cyklu „Triady”, oraz jeden rysunek. W przyszłym roku pragniemy powiększyć kolekcję dzieł Pani Profesor Romy Hałat o następne prace.

 

Roma Hałat ukończyła łódzką PWSSP w 1961 roku. Studiowała  malarstwo pod kierunkiem Stefana Wegnera oraz projektowanie pod kierunkiem Teresy Tyszkiewicz. Przez 45 lat, do roku 2007, była związana jako dydaktyk z PWSSP i ASP w Łodzi. Prowadziła m.in. pracownię Malarstwa i Rysunku  na Wydziale Edukacji Wizualnej. W 1993 roku uzyskała tytuł profesora zwyczajnego. Była ceniona jako wykładowca Akademii, uwielbiana przez studentów, przede wszystkim za kreowanie szczególnej atmosfery sympatii i wzajemnego szacunku.

 

Była uznaną artystką. Miała wiele wystaw indywidualnych, uczestniczyła w licznych prezentacjach zbiorowych. Była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana. W roku 2015 Miejska Galeria Sztuki w Łodzi zorganizowała wielką wystawę monograficzną Romy Hałat. Kuratorką wystawy była Małgorzata Dzięgielewska.