:: JOHANNA-JOSEFINA ALANKO DEFORMATION OF LIFE

Johanna-Josefina
Alanko
Deformation
of life

Galeria Bałucka

Stary Rynek 2

wernisaż: 24.03.2022, g. 17.00

25.03.2022 - 15.05.2022

kurator: Dariusz Leśnikowski

 

Obrazy i ceramika Johanny-Josefiny Alanko eksponują związki  pomiędzy przeszłością i teraźniejszością, odnosząc się do ludzkiego życia, do obecnych w nim rytuałów i tradycji. Te podstawowe ramy działania pozwalają artystce zadawać pytania, czym jest „normalność” i w jaki sposób „obcość” i „zewnętrzność” uczestniczą w naszym świecie.

Obok tradycyjnych, typowych dla malarstwa i rzeźby tworzyw fińska artystka wykorzystuje w swoich pracach nietypowe materiały, takie jak silikon, piasek, tkaniny i włókna. Dzięki trójwymiarowemu charakterowi prac widzowie intymnie dzielą przestrzeń z dziełami. Obrazy są nie tylko oknami, przez które można zajrzeć do wnętrza, dotknąć istoty artystycznej ekspresji; ze względu na swój charakter stają się „żywe”, sprawiają, że chcemy ich dotknąć, powąchać lub posmakować. Materiały w obrazach wytwarzają nieustanny dialog pomiędzy obfitością baroku a dziwną ciszą minimalizmu.

W obecnej serii prac Alanko posługuje się spokojną narracją i zrównoważoną paletą, umożliwiając przestrzennym formom grę ze światłocieniem. Kolejne widoczne warstwy dzieła odsłaniają tajniki powolnego procesu tworzenia dzieł sztuki, kreując odczucie uwodzicielskiej płodności czasu.

Tytuł wystawy Deformacja życia odnosi się do zjawiska psychologicznych zmian zachodzących w życiu. Tematu dla wystawy ‒ i prezentowanej serii prac ‒ Alanko szukała wśród starych fińskich mitów, pogańskich wierzeń i tradycji sprzed setek lat. W tych przekazach ziemia rodziła się z jaj, ludzie potrafili rozmawiać ze śmiercią, a nawet zmieniać postać na zwierzęcą poprzez trans i budować rzeczywistość, w której życie było głęboko zsynchronizowane z naturą. Ludzie i przyroda byli sobie równi, relacja ta była oparta na wzajemnym szacunku. Wiara w powtarzalność i nierozerwalność tych związków była znacznie silniejsza niż dzisiaj: byliśmy jednością.

Prace Johanny-Josefiny Alanko nie są obrazem przeszłości, wystarczy choćby wziąć pod uwagę zastosowane  materiały. Stanowią element kontinuum kulturowego łańcucha, w którym krew przodków, źródła rytuałów i mitów znajdują sposób na manifestację ekstremalnego wymiaru świata, w którym żyjemy.

 

 

Johanna-Josefina Alanko pochodzi z Finlandii. Mieszka i pracuje w Łodzi oraz w Joensuu.

Ukończyła Szkołę Sztuk Pięknych w Kankaanpää w Finlandii, studiowała także architekturę i sztuki wizualne na Universidad Europea w Madrycie, w Hiszpanii.

Miała 11 wystaw indywidualnych w Finlandii, Estonii i w Polsce. Uczestniczyła w licznych wystawach zbiorowych w Finlandii, Estonii, Rumunii, Wielkiej Brytanii i w Polsce. Odbyła szereg rezydencji twórczych, realizowała projekty artystyczne, staże i wykłady.

Patronat medialny


patron kalejdoskop patron TVP lodz
patron złote przeboje patron artinfo
patron retsat patron plaster