:: CISZA

CISZA

Grzegorz Przyborek

Ośrodek Propagandy Sztuki

Park im. H.Sienkiewicza

wernisaż: 16.06.2023, g. 18.00

16.06.2023 - 13.08.2023

Kuratorka: Dominika Pawełczyk

 

 

Cisza spełnia się w samotności, w skupieniu, w zamyśleniu. Zwiększa wolność mentalną, wyzwala nas od nerwowej mentalności ula. Stan wewnętrznego wyciszenia osiąga się w wędrówce przez życie jak u Nomada, bez przystanków i powrotów. Pamiętając o moich nauczycielach, podróżuję więc dalej w ciszy.


Grzegorz Przyborek

 

 

 

Grzegorz Przyborek wykorzystuje jedne z najważniejszych i unikalnych cech fotografii – wiarygodność medium oraz iluzję przestrzeni. Fotografia jest przeniesieniem tej przestrzeni w obraz. Często jest to zabawa wizualna, w której widz nakłaniany jest do szukania prawdy sfotografowanych inscenizacji. Dla Przyborka fotografia pełni rolę dokumentacji wcześniej wykonanych inscenizacji. Jest czystą rejestracją tego, co zaistniało przed aparatem fotograficznym. Nigdy nie stosował żadnych fotomontaży czy manipulacji komputerowych. Fotografia dla niego stała się wizją świata, często prawdziwszą niż dosłowna codzienność.

 

Wystawa CISZA to obszerna prezentacja dorobku artystycznego Grzegorza Przyborka, pochwała uważności i skupienia na chwili obecnej. Ekspozycja nakreśla drogę, jaką autor przemierzył w celu odnalezienia własnego języka w sztuce, a był to szlak prowadzący od grafiki, przez fotograficzne badanie rzeczywistości zastanej, przesuwanie granic dokumentalizmu, angażowanie fotografii w sam proces twórczy – sympatyzowanie z asamblażem, do szeroko pojętej inscenizacji. Obszerny zbiór prac artysty stanowi rzadkie połączenie umiejętności pochodzących z różnych obszarów sztuk wizualnych. Poza fotografiami z najważniejszych cykli z blisko 50 lat pracy twórczej autora prezentujemy wybrane rysunki, grafiki, obiekty konstruowane z myślą o zaistnieniu w kadrze, jak również samodzielne instalacje.

 

Kontakt z realizacjami Grzegorza Przyborka, w których układ i porządek kompozycji prowadzi do przyjemności estetycznej, można odczuć jak ulgę po długim krzyku. Noszący swój ciężar strukturalny spokój prac autora stwarza przestrzeń na wybrzmienie emocji i treści, których fotografie nie przekazują bezpośrednio. W kompozycjach odnajdujemy ciszę niefizyczną, pozaakustyczną, związaną z momentami osiągania harmonii niezbędnej do organizacji i porządkowania innych wrażeń zmysłowych. Artystę wyróżnia rozpoznawalna estetyka i spójność języka wizualnego – prywatnych szyfrów związanych z osobistymi doświadczeniami rzeczywistości, gdzie fotografować znaczy nadawać wagę.

 

Dominika Pawełczyk

 

 

 

Wystawa Grzegorza Przyborka powstała przy wsparciu Fotofestiwalu, w ramach cyklu wystaw prezentujących wybitnych twórców łódzkiej sceny artystycznej.

 

 

 

Plakat i identyfikacja wizualna: Ida Stańczyk
Edukacja: Beata Bugaj-Tomaszewska
Promocja: Natalia Szeligowska
Montaż wystawy: Marek Prus, Grzegorz Krajewski, Tomasz Prus

Wystawa towarzysząca / The exhibition accompanying


Fotofestiwal 2023 WS
600 lat

Patronat medialny / Media Partners


Rynek i Sztuka White Mad
patron artinfo patron kalejdoskop
patron TVP lodz patron plaster
patron retsat