:: BORDERLINE

Borderline

Irena Zieniewicz

Galeria Re:Medium

Piotrkowska 113

wernisaż: 26.01.2023, godz. 18.00

26.01.2023 - 12.03.2023

kuratorka: Adriana Usarek


 

(…) bardzo wielu ludzi cierpi na syndrom granicy. Komuś, kto nigdy nie pragnął przekroczyć żadnej granicy albo nigdy nie czuł się przez granicę odrzucony, trudno nas zrozumieć. (…) Bo to, czy ktoś cierpi na syndrom granicy, czy też nie, zależy w dużej mierze od szczęścia, od tego, gdzie się kto urodził.

Gazmend Kapllani Krótki podręcznik przekraczania granic

 

 

Bordeline – tytuł wystawy w Galerii Re:Medium może implikować różnorodne skojarzenia interpretacyjne, takie jak: połączenie dwóch słów „border” – granica, „line” – linia, sztuczny podział, dzielenie przestrzeni/dzielenie społeczeństw, granica jako próba ochrony przed napływem „złego”, budowanie granic – próba stabilizacji sytuacji politycznej. Mechaniczny zabieg – rysowanie granic, który powtarza się w pracach Ireny Zieniewicz, nawiązuje również do pojęcia znanego w psychiatrii. „Borderline” to także osobowość z pogranicza: Mimo że stan emocjonalny tych osób nieustannie się zmienia, to jednocześnie jest on stabilny; określa się to pojęciem: „stabilnej niestabilności”. Interesujące dla twórczyni są zależności między „osobowościami z pogranicza”, „sytuacją na granicy”, „osobami, które są na granicy” – zarówno dotyczy to faktycznej sytuacji geograficznej (osoby koczujące na granicy polsko-białoruskiej), ale także „osoby, które są na granicy wytrzymałości fizycznej i psychicznej”.

 

W obliczu rozgrywających się tuż za wschodnią granicą Polski wydarzeń „syndrom granicy” nabiera dodatkowego znaczenia, stwarzając szerokie pole interpretacyjne, co zostało zaakcentowane w twórczości Ireny Zieniewicz, która uważnie obserwuje wszystko to, co dzieje się na świecie. Sięga po różnorodne dziedziny, takie jak m.in. rzeźba, instalacja, prace site specific, malarstwo, grafika artystyczna i projektowa, by odnieść się do ważnych problemów współczesności. Wykorzystuje te media, mając świadomość, że materialność dzieła pozwala pełniej wybrzmieć ideom: równości wszystkich ludzi, szacunku dla ich godności, wolności – Adriana Usarek do katalogu wystawy.

 

 

Irena ZIENIEWICZ – ur. 09.03.1993 roku w Lublinie. W czerwcu 2017 roku ukończyła z wyróżnieniem studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa, na kierunku malarstwo. W 2020 roku ukończyła studia II stopnia na Wydziale Rzeźby i Działań Interaktywnych macierzystej uczelni. Bierze udział w licznych konkursach. W 2019 roku została laureatką nagrody Artystyczna Podróż Hestii.

Patronat medialny


patron kalejdoskop patron niezła sztuka
patron plaster patron retsat
patron TVP lodz patron artinfo