:: BOGDAN SKOPIŃSKI

Bogdan Skopiński

Projektant czy twórca? Wystawa
w Ośrodku Propagandy Sztuki

Ośrodek Propagandy Sztuki

Park im. H.Sienkiewicza

wernisaż: 31.08.2023, g. 18.00

31.08.2023 - 15.10.2023

kurator: Dariusz Leśnikowski

Wystawa w ramach 600-lecia Urodzin Łodzi


Jednym z punktów obchodów 600-lecia Łodzi w Miejskiej Galerii Sztuki będzie wystawa „Bogdan Skopiński. Projektant czy twórca?”. To wystawa monograficzna, podsumowująca dorobek jednego z najważniejszych powojennych łódzkich projektantów form przemysłowych oraz towarzyszących architekturze i budownictwu realizacji ceramiczno-rzeźbiarskich. W przestrzeniach Ośrodka Propagandy Sztuki zaprezentowane zostaną przedmioty i obiekty użytkowe, zarówno unikatowe, jak i zaprojektowane dla przemysłu. Towarzyszyć im będzie zachowana dokumentacja ilustrująca etapy procesu powstawania dzieł. Artysta pokaże podczas wystawy także swoje malarstwo, rysunek, rzeźbę oraz fotografię. Ekspozycja stanowi szansę na zaprezentowanie znakomitych przykładów realizowania w praktyce idei i koncepcji wypracowanych przez założycieli łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie Akademii Sztuk Pięknych), dla których tzw. czysta twórczość miała być obszarem osobistego rozwoju artysty, który w sposób odpowiedzialny włącza się później w kształtowanie przestrzeni publicznej.

 

Punktem wyjścia, bazą wszystkich działań Bogdana Skopińskiego, jest jego, nieskrępowana żadnymi pozaformalnymi rygorami, gra wyobraźni, swobodna kreacja autonomicznego świata form i zjawisk, które twórca realizuje od wielu lat w malarstwie. Ten obszar sztuki artysta traktuje bardzo osobiście – to jego laboratorium, gdzie kształtuje i weryfikuje swoją wrażliwość.

 

Bogdan Skopiński urodził się w 1943 roku w Mielcu. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Łodzi w pracowni prof. Mariana Jaeschke (malarstwo) i prof. Antoniego Starczewskiego (tkanina artystyczna). Dyplom zrealizował w 1968 roku z zakresu tkaniny dekoracyjnej historycznej u prof. Anieli Bogusławskiej. Jest projektantem form przestrzennych, wnętrz oraz akcentów w architekturze i budownictwie, malarzem oraz fotografikiem, a także ceramikiem i konserwatorem. Wykonał liczne realizacje ceramiczno-rzeźbiarskie jako rozwiązania przestrzenno-architektoniczne. Zajmuje się także rewaloryzacją i konserwacją zabytkowych wnętrz oraz rekonstrukcją rzeźby i detalu architektonicznego. Jest organizatorem i uczestnikiem wielu imprez, sympozjów i wystaw sztuki polskiej w kraju i zagranicą.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Łodzi oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Spółka z o.o.

Partner projektu


mpk 600 lat

Patronat medialny


patron artinfo patron plaster
patron kalejdoskop patron TVP lodz
patron retsat