Nabór na stanowisko: Specjalista ds. wydawnictw

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Specjalista ds. wydawnictw

NAZWA i ADRES JEDNOSTKI:

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź
tel.: +48 42 674 10 59
e-mail: kadry@mgslodz.pl

1) Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe – preferowane studia w zakresie projektowania graficznego,
 2. doświadczenie zawodowe (minimum 3 lata) w zakresie projektowania i przygotowania materiałów do druku (w tym obróbki zdjęć) katalogów, plakatów, folderów, ulotek i innych oraz do komunikacji on-line, poparte przykładami w portfolio,
 3. znajomość programów graficznych Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign,
 4. kreatywność, terminowość, umiejętność pracy pod presją czasu,
 5. komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
 6. mile widziana znajomość języka angielskiego, pakietu Microsoft Office – Word, Excel, Power Point oraz umiejętność pracy z aparatem fotograficznym.

2) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. projektowanie identyfikacji wizualnych wystaw (wydruki wielkoformatowe, banery) oraz druków im towarzyszących (zaproszeń, katalogów, folderów, plakatów),
 2. projektowanie grafik i banerów na stronę Galerii i w mediach społecznościowych,
 3. projektowanie druków okolicznościowych,
 4. przygotowalnia wydawnictw do druku,
 5. gromadzenie materiałów do katalogów oraz koordynowanie prac wydawniczych – współpraca z autorami, projektantami, redaktorami,
 6. redakcja techniczna wydawnictw wraz z korektami i nadzorem technicznym w drukarni
 7. przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych,
 8. zorganizowanie odbioru gotowych druków i przekazywanie ich do właściwych komórek organizacyjnych,
 9. uczestnictwo w procedurach zamówień publicznych związanych z realizacją druków oraz prowadzenie rejestru wydatków na usługi drukarskie,
 10. koordynacja innych zadań powierzonych przez bezpośredniego przełożonego,
 11. stała współpraca z zespołami MGSŁ i innymi samodzielnymi pracownikami MGSŁ, w zakresie realizowanych przez nich działań statutowych – wystawiennictwa, edukacji, promocji,
 12. współpracowanie z Administratorem strony internetowej MGSŁ w zakresie wprowadzania danych na stronie oraz w mediach społecznościowych Galerii.

3) Oferujemy:

 1. pracę w kreatywnym i zgranym zespole,
 2. miłą atmosferę,
 3. stabilne zatrudnienie — umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 4. możliwość rozwoju zawodowego.

4) Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 3. Portfolio w formacie PDF do maks. 10 MB.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej i przyszłych rekrutacji (zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016

Przypominamy, że wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane.

Wymagane dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 24.10.2022  r. do godz. 16.00, w wersji elektronicznej na poniższy adres: sekretariat@mgslodz.pl

Uwaga!

 1. Miejska Galeria Sztuki w Łodzi zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.
 2. Miejska Galeria Sztuki w Łodzi zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego kandydata.

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
  w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź.
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@mgslodz.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obecnej rekrutacji i przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Data                                                                                                               Podpis

PLIKI DO POBRANIA

Podmiot udostępniający informację Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Osoba która odpowiada za treść Małgorzata Celeda
Osoba która wprowadziła dane Bogusław Janowski
Data wytworzenia informacji 2022-10-07
Data udostępnienia informacji w BIP 2022-10-07
Data ostatniej modyfikacji 2022-10-07
Liczba odwiedzin 907
Rejestr zmian Drukuj