Nabór na stanowisko: Instruktor ds. promocji

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Instruktor ds. promocji

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź
tel.: +48 42 674 10 59
e-mail: kadry@mgslodz.pl

1) Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe
 2. umiejętność konstruowania komunikatów medialnych,
 3. umiejętność tworzenia tekstów promocyjnych i marketingowych oraz redagowania informacji prasowych
 4. praktyczna znajomość narzędzi i zagadnień z zakresu promocji i PR
 5. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

 2) Wymagania dodatkowe:

 1. atutem będzie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
 2. mile widziane wykształcenie kierunkowe (marketing, PR, reklama, zarządzanie, kulturoznawstwo)
 3. znajomość specyfiki rynku mediów
 4. umiejętność śledzenia i analizowania aktualnych wydarzeń
 5. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office (Word, Excel, Power Point)
 6. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność
 7. mile widziane doświadczenie w produkcji projektów artystycznych
 8. dobrze widziane podstawowe umiejętności fotograficzne
 9. umiejętność pracy pod presją czasu

3) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. promocja działań Miejskiej Galerii Sztuki Łodzi bezpośrednia i stała współpraca w tym zakresie z:
  - mediami ogólnopolskimi, w tym specjalizującymi się w sztukach wizualnych
  - mediami lokalnymi
  - portalami internetowymi
  - innymi podmiotami funkcjonującymi w obszarze promocji działań wystawienniczych
 2. kształtowanie pozytywnego wizerunku Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi
 3. organizowanie i udział w konferencjach prasowych
 4. regularna obsługa social mediów, bieżąca obsługa profili (kreacje graficzne, video, kreatywne treści) dopasowane do specyfiki instytucji i różnych grup wiekowych odbiorców
 5. stały monitoring mediów
 6. systematyczne tworzenie i redakcja tekstów na potrzeby działań marketingowych i promocyjnych
 7. pozyskiwanie i poszerzanie współpracy z partnerami i sponsorami
 8. współpracowanie z Administratorem strony internetowej MGSŁ w zakresie zmian dokonywanych w serwisie, tj. stworzenia/edycji, sposobów prezentacji treści, modyfikacji szaty graficznej itp.
 9. koordynacja innych zadań powierzonych przez bezpośredniego przełożonego
 10. stała współpraca z zespołami MGSŁ i innymi samodzielnymi pracownikami MGSŁ, w zakresie realizowanych przez nich działań statutowych

4) Oferujemy:

 1. pracę w kreatywnym i zgranym zespole
 2. miłą atmosferę
 3. stabilne zatrudnienie - umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 4. możliwość rozwoju zawodowego

5) Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny
 2. CV z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej
 3. kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie
 4. kserokopie świadectw pracy
 5. pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne
 6. pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisko, o które kandydat się ubiega

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej  i przyszłych rekrutacji (zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

Przypominamy, że wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane.

Miejsce i termin składania ofert: wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44 w terminie do dnia 4.04.2022 r. do godz. 16.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko pracy:  instruktor ds. promocji”.

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejska Galeria Sztuki w Łodzi w Łodzi,
  ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@mgslodz.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obecnej rekrutacji i przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Data                                                                                                              Podpis

PLIKI DO POBRANIA

Podmiot udostępniający informację Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Osoba która odpowiada za treść Małgorzata Celeda
Osoba która wprowadziła dane Bogusław Janowski
Data wytworzenia informacji 2022-03-11
Data udostępnienia informacji w BIP 2022-03-11
Data ostatniej modyfikacji 2022-03-18
Liczba odwiedzin 769
Rejestr zmian Drukuj