2019

<< 1 2    

Ogłoszenie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania

Łódź, dnia 17 maja 2019 r. Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
ul. Sienkiewicza 44
tel. (0-42) 674 10 59
fax (0-42) 676 03 85
e-mail: sekretariat@mgslodz.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pt:
„ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SAMOCHODU DO PRZEWOZU DZIEŁ SZTUKI”, prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Łódź, dnia, 16.05.2019 r. MGSŁ/1/19            Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SAMOCHODU DO PRZEWOZU DZIEŁ SZTUKI” prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 30 000 EURO. Zamawiający Miejska Galeria Sztuki w Łodzi  na podstawie XVI pkt. 3 Zaproszenia do składania ofert zamyka pos...

Czytaj więcej

Ogłoszenie wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania

Łódź, dnia 29 kwietnia 2019 r.

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
ul. Sienkiewicza 44
tel. 42 674 10 59
fax. 42 676 03 85
e-mail: sekretariat@mgslodz.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pt.:
„ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SAMOCHODU DO PRZEWOZU DZIEŁ SZTUKI”, prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mni...

Czytaj więcej
<< 1 2