Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Łódź 03.06.2019 r.

MGSŁ/2/2019

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pt.:
„ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SAMOCHODU DO PRZEWOZU DZIEŁ SZTUKI”, prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 30 000 EURO.
Podmiot udostępniający informację Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Osoba która odpowiada za treść Paulina Wysocka-Szemiot
Osoba która wprowadziła dane Bogusław Janowski
Data wytworzenia informacji 2019-06-03
Data udostępnienia informacji w BIP 2019-06-03
Data ostatniej modyfikacji 2019-06-03
Liczba odwiedzin 404
Rejestr zmian Drukuj