Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Oznaczenie sprawy: MGSŁ/1/2017

Wszyscy Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie usług społecznych o wartości zamówienia nie przekraczającej 750 000 euro na „Usługi ochrony osób i mienia w budynkach Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi"

Na podstawie §11 pkt 3 Regulaminu postępowania - Miejska Galeria Sztuki w Łodzi informuje, że w ww. postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Koncesjonowane biuro ochrony „MAGNUM" Janusz Skonieczny, 93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 225/243

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 2 Wykonawcy: Koncesjonowane biuro ochrony „MAGNUM" Janusz Skonieczny odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w regulaminie postępowania i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Zamieszczono:
- strona internetowa Zamawiającego http://mqslodz.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017
- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego: 90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 44, II piętro

Elżbieta Fuchs
Dyrektor Miejskiej Galerii w Łodzi

Podmiot udostępniający informację Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Osoba która odpowiada za treść Łukasz Pawelczyk
Osoba która wprowadziła dane Bogusław Janowski
Data wytworzenia informacji 2017-01-25
Data udostępnienia informacji w BIP 2017-01-25
Data ostatniej modyfikacji 2017-01-25
Liczba odwiedzin 1163
Rejestr zmian Drukuj