Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. przetargu na: wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej i konserwatorskiej, projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania pt. Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermanna w Łodzi, ul. Wólczańska 31/33 realizowane przez Miejską Galerię Sztuki.

działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje:

w związku z wyrokiem w sprawie numer UZP/KIO/917/09 z dnia 29.07.09 dokonano ponownej oceny złożonych ofert. Jako najkorzystniejszą komisja przetargowa wybrała ofertę złożoną przez Konsorcjum firm ARKONA&ARCHIKWANT, Lider konsorcjum Janusz Kotula ARKONA Usługi Projektowo Budowlane, 41-908 Bytom ul. Wierzbowa 3.
Cena oferty 372.057,40 zł brutto w tym VAT 42.387,40 zł.

Zestawienie ważnych ofert:

L.p.
Nazwa i adres wykonawcy
Ilość punktów w kryterium
cena
Razem
1.
ARKONA Janusz Kotula
Usługi Projektowo Budowlane 
41-908 Bytom ul. Wierzbowa 3
100
100
2.
Sztuka Użytkowa Sp. z o.o.,
90-103 Łódź, ul. Piotrkowska 86
91
91
3.
Autorska Pracownia Architektury
„Projekt” Sp. z o.o.,
90-156 Łódź, ul. Tkacka 11a
83
83


Elżbieta Fuchs
Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi

Podmiot udostępniający informację Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Osoba która odpowiada za treść Elżbieta Fuchs
Osoba która wprowadziła dane Bogusław Janowski
Data wytworzenia informacji 2009-08-10
Data udostępnienia informacji w BIP 2009-08-10
Data ostatniej modyfikacji 2012-06-28
Liczba odwiedzin 2642
Rejestr zmian Drukuj