Rejestr zmian

<< 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ...40 >>
191. Data: 2012-06-28 20:38:25
Dział: Zamówienia publiczne > 2007 > Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opis Zmian: Zmiana osoby odpowiedzialnej za treść
Wykonał Bogusław Janowski
192. Data: 2012-06-28 20:38:09
Dział: Zamówienia publiczne > 2006 > Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opis Zmian: Zmiana osoby odpowiedzialnej za treść
Wykonał Bogusław Janowski
193. Data: 2012-06-28 20:37:53
Dział: Zamówienia publiczne > 2006 > Ogłoszenie o zamówieniu
Opis Zmian: Zmiana osoby odpowiedzialnej za treść
Wykonał Bogusław Janowski
194. Data: 2012-06-28 20:37:37
Dział: Zamówienia publiczne > 2006 > Ogłoszenie o zamówieniu
Opis Zmian: Zmiana osoby odpowiedzialnej za treść
Wykonał Bogusław Janowski
195. Data: 2012-06-28 20:36:54
Dział: Zamówienia publiczne > 2006 > Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 tys. Euro
Opis Zmian: zmiana osoby odpowiedzialnej za treść
Wykonał Bogusław Janowski
<< 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ...40 >>