::


prof. Stefan Czyżewski (1953-2023)

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Stefana Czyżewskiego, wybitnego operatora filmowego, reżysera, fotografa i znakomitego pedagoga, wykładowcy w Instytucie Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego, a także na Wydziale Operatorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi oraz na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2008-2012 pełnił funkcję prorektora PWSFTViT w Łodzi. Prof. Stefan Czyżewski był również od wielu lat Osobą zaangażowaną w działania Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi i członkiem jej Rady Programowej.