::


Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Grzegorza Matuszaka, socjologa, nauczyciela akademickiego, profesora w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, bibliofila związanego z Łódzkim Towarzystwem Przyjaciół Książki.


Profesor był także politykiem i samorządowcem, wieloletnim Radnym Łodzi. Grzegorz Matuszak w latach 1990–2001 wykonywał mandat radnego Rady Miejskiej w Łodzi, od 1996 roku był jej przewodniczącym. Był także senatorem Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji. Reprezentował Łódź w Związku Miast Polskich, kierował Komisją Kultury Związku Miast Polskich.


Grzegorz Matuszak w 2012 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2015 − Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. W roku 2022 otrzymał Nagrodę Miasta Łodzi.


Profesor Grzegorz Matuszak był osobą zaangażowaną w działania Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, członkiem jej Rady Programowej, był też jednym z inicjatorów Międzynarodowego Triennale Małe Formy Grafiki, Polska – Łódź.