::


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, iż odszedł Krzysztof Wieczorek, niestrudzony podróżnik po świecie realnego i wyimaginowanego krajobrazu, także – dzięki kolejnym twórczym eksperymentom – wędrowiec po przestrzeni sztuki i świecie swoich własnych dzieł.

Najważniejsze było dla Niego głębokie przeżywanie natury. Wypełnione nostalgiczną nastrojowością pejzaże w Jego grafikach stawały się odbiciem krajobrazów wewnętrznych, duchowych artysty, a formalnie − przedmiotem spektakularnej gry prowadzonej przez twórcę z odbiorcą. Rozciągnięte między skłębionym niebem a głębinami ziemi górskie pasma, skalne urwiska, głębokie wąwozy, bujne skupiska roślinności uosabiały złożoność i nieskończoności natury, jej piękno i siłę, przywoływały odwieczny motyw podróży, odsyłały do niegdysiejszych tęsknot i pragnień. W kontrastach barwnych i światłocieniowych ścierały się ze sobą i dopełniały ostatecznie rozmaite przeciwieństwa: dzień i noc, blask i ciemność, przebudzenie i kres. A w innym wymiarze także dobro i zło.

Artysta nieustannie eksperymentował. W obrębie jednej kompozycji łączył różne techniki druku i odmiany druku. Podkład graficzny poddawał zabiegom malarskim. Wykorzystywał kolorowe papiery, wklejał kolorowe folie i fragmenty kaszerowane z innych prac. Krzysztof Wieczorek robił więc wszystko, aby postępować wbrew naturze grafiki i reprezentujących ją technik – swoimi działaniami zaprzeczał przyrodzonym, reprodukcyjnym walorom druku, równocześnie czyniąc każde, inicjowane przez grafikę dzieło – pracą unikatową. Ewolucja podejmowanych przez Niego poszukiwań wiodła od „czystej” grafiki w kierunku przestrzeni, w której realizowały się jej związki z malarstwem. Krzysztof Wieczorek sięgał do samej istoty plastyczności. Ostatecznie twórczość stawała się dla Niego przede wszystkim nie ekspresją, a medytacją.

Artysta całe swoje twórcze życie był związany z łódzką Akademią Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego. Był Profesorem tej Uczelni. Jego prace cenili nie tylko krytycy − Krzysztof Wieczorek był wielokrotnie nagradzany za swoją twórczość podczas konkursów plastycznych w kraju i za granicą – ale też odbiorcy. Potwierdzali to m.in. podczas zrealizowanej przez Miejską Galerię Sztuki w Łodzi w 2018 roku w Galerii Willa dużej wystawy Jego prac.