:: WIESŁAW PRZYŁUSKI OSOBA

Wiesław
Przyłuski
Osoba

Galeria Re:Medium

Piotrkowska 113

wernisaż: 23.03.2018, godz. 18.00

23.03.2018 - 05.05.2018

kuratorka: Martyna Nowosiad


(...) W reliefach i rzeźbach współtworzących ekspozycję „OSOBA” Wiesław Przyłuski przekazuje swoją refleksję nad podmiotowością człowieka, tego uwikłanego w więzy pychy oraz tego, który znajduje upodobanie w rezygnacji z własnej wolności, w otwarciu na Innego. Tak jak w wierszu Cypriana K. Norwida punktem odniesienia dla myśli artysty jest ECCE-HOMO, figura Chrystusa-Człowieka, osoby doświadczającej tragizmu samotności, zdanej na sąd tłumu, cierpienie, zawłaszczanej przez ludzi i jednocześnie wywyższonej trwaniem w prawdzie miłowania. W swojej refleksji Przyłuski odwołuje się także do Boskiej komedii Dantego, której obrazy budują horyzont oglądu współczesności, już nie w wymiarze człowiek-natura, a w wymiarze człowiek-czyn/wybór. Znajdują one swoje artystyczne odzwierciedlenie w kompozycjach reliefów, skupionych na figuralnych przedstawieniach człowieka, lub przedstawieniach twarzy, jako znaku osoby. Przedstawienia są wizualizowane w jakby pustce, wizualizującej nieprzekładalność relacji osoby na inną, niż osobowa. Ważnym wątkiem refleksji Przyłuskiego są również odniesienia do natury jako danej i jako zadanej. Obrazują je wizualizacje drzewa – znaku życia i symbolu symbiozy życia oraz wizualizacje chleba – znaku ofiary, dzielenia się i komunii. Wystawa mówi językiem technik eksperymentalnych grafiki i technik eksperymentalnych rzeźby o „ja” i „my”, pyta o nasze  podmiotowe i wspólnotowe doświadczenie współczesności. Jako przewodnika na drodze dialogu z pracami artysta daje nam ekspresyjne ślady linii, które swoją kolorystyką i napięciem podkreślają dramatyzm ich form i sensów. 

 

Elżbieta Kołdrzak

fragment tekstu do folderu wystawy

 

Wiesław Przyłuski – urodzony w roku 1959 w Łodzi. Studiował na Wydziale Grafiki PWSSP w Łodzi, grafikę projektową pod kierunkiem Krzysztofa Lenka, potem Jana Kubasiewicza oraz grafikę warsztatową pod kierunkiem Leszka Rózgi. Dyplom obronił w 1986 roku w Pracowni Druku Wklęsłego profesora Leszka Rózgi oraz w Pracowni Typografii profesora Jana Kubasiewicza. W roku 1994 podjął pracę na Wydziale Grafiki i Malarstwa, jako asystent profesora Andrzeja Kabały. W roku 1998 uzyskał tytuł doktora, a w roku 2002 doktora habilitowanego.

Laureat Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka w roku 1997. Obecnie jest Kierownikiem Pracowni Propedeutyki Rzeźby na Wydziale Rzeźby i Działań Interaktywnych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
Uprawia rzeźbę i grafikę. Autor wielu wystaw indywidualnych (m.in. Muzeum Sztuki w Łodzi, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, BWA we Włocławku, Muzeum Katedralne w Opolu i Piotrkowie Trybunalskim, Centrum Kultury Europejskiej LOGOS w Łodzi, Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, Centrum Sztuki Sakralnej w Kielcach) oraz uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych.


łódź kreuje pion

Patronat medialny


TVP ŁÓDŹ RGB Plaster łódzki_nowy
ART INFO - kolor Radio złote przeboje
Radio żak