:: TEODOR DURSKI CORAZ BLIŻEJ DO KOSMOSU

Teodor Durski
Coraz bliżej
do kosmosu

Wystawa towarzysząca 17. Międzynarodowemu Triennale Małe Formy Grafiki, Polska – Łódź 2020

Ośrodek Propagandy Sztuki

Park im. H.Sienkiewicza

wernisaż: 23.10.2020, godz. 19.00 - live-stream na fb galerii

23.10.2020 - 21.02.2021

Uprzejmie informujemy, że kierując się poczuciem odpowiedzialności musieliśmy dokonać kolejnych, istotnych zmian w przebiegu naszego 17. Międzynarodowego Triennale Małe Formy Grafiki Polska – Łódź 2020.
Uroczystość inauguracji Triennale w dniu 22 października w Galerii Willa odbędzie się bez udziału widzów. Ogłoszenie wyników Konkursu i przedstawienie nagrodzonych będzie zrealizowane jedynie w transmisji live-stream na naszym facebooku o godz. 18.00. Podobnie otwarcia wystaw towarzyszących w trzech pozostałych galeriach w dniu 23 października: wystawy grafiki latynoamerykańskiej „Raj tuż za rogiem” w Galerii Bałuckiej przy Starym Rynku 2 o godz. 15.00, wystawy prac Jiříego Brázdy „Arcana feminae” w Galerii Re:Medium przy ul. Piotrkowskiej 113 o godz. 17.00 oraz ekspozycji prac Teodora Durskiego „Coraz bliżej do kosmosu” w Ośrodku Propagandy Sztuki w Parku Sienkiewicza o godz. 19.00.
Ekspozycje we wszystkich galeriach będą udostępnione widzom w kolejnych dniach: wystawa główna w Galerii Willa od piątku 23 października, wszystkie wystawy towarzyszące od soboty 24 października w godzinach funkcjonowania poszczególnych galerii, z zachowaniem reżimu epidemiologicznego (noszenie maseczek, używanie płynów dezynfekujących, ograniczenie liczby osób równocześnie przebywających w budynku, zachowywanie odpowiednich odległości między widzami).

Z przykrością musimy też poinformować, że odwołana zostaje tradycyjna aukcja małych form graficznych, od lat towarzysząca imprezie, planowana na 22 października na godz. 19.30. Nie chcemy z niej całkowicie rezygnować. Przesuwamy ją na razie w czasie, z nadzieją, że znajdziemy jakiś „zdrowy” termin w listopadzie, bądź na początku grudnia, i pojawią się na tyle sprzyjające okoliczności, aby ją bezpiecznie przeprowadzić.
Za wszystkie niedogodności serdecznie przepraszamy.

 

kuratorka: Adriana Michalska

 

Wystawa zatytułowana „Coraz bliżej do kosmosu”, prezentowana w Ośrodku Propagandy Sztuki w Parku im. Henryka Sienkiewicza w Łodzi, to wielki monograficzny pokaz twórczości Teodora Durskiego. Przygotowana została jako wydarzenie towarzyszące 17. Międzynarodowemu Triennale Małe Formy Grafiki, Polska – Łódź 2020, które od kilkudziesięciu lat jest organizowane przez Miejską Galerię Sztuki w Łodzi.

 

Tytuł wystawy jest przypomnieniem jednej z pierwszych dużych realizacji graficznych artysty, wykonanej tuż po ukończeniu studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Praca została dostrzeżona na Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie oraz Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach, gdzie otrzymała nagrodę regulaminową, stając się tym samym dla twórcy przepustką do świata grafiki.

 

Nieustannym źródłem natchnienia dla Teodora Durskiego jest zainteresowanie wszechświatem i jego tajemnicami. „Kosmos jest kolebką, z której pochodzą cząsteczki składowe mojego ciała, źródłem energii i światła, ale też miejscem, gdzie występują czarne dziury, które przyciągają, i w które wpadam, znikając w czerni. Udaje mi się balansować między tymi dwoma obliczami uniwersum, światłem tworzenia i dążeniem do autodestrukcji, kosmos jest jednak dla mnie pewnego rodzaju fatum i oczywiste wydaje się to, że prędzej, czy później całkowicie mnie pochłonie” – mówi artysta. Skoro człowiek i jego losy są nierozerwalnie związane z kosmosem, siłami natury, to rodzą się pytania o ludzką kondycję, o samodzielność istnienia człowieka we wszechświecie, o jego możliwości twórcze, o możliwości poznawania świata. Refleksja nad uniwersum wyzwala reakcje, które określić można mianem metafizycznego zawrotu głowy[1] lub metafizycznej niepewności, podszytej niejednokrotnie poczuciem lęku i osamotnienia.

 

Wystawa prac Teodora Durskiego prezentowana w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi obejmuje zarówno prace najwcześniejsze, pochodzące jeszcze z okresu studiów, jak i najnowsze – z 2020 roku. Jednymi z najważniejszych wątków, które się w nich pojawiają, są motywy symboliczne, mitologiczne, religijne i eschatologiczne. Widoczne są też odwołania do czterech żywiołów. Ziemia, woda, ogień i powietrze to nieodłączne elementy życia człowieka od zarania dziejów. W starożytności filozofowie wiązali je z poszczególnymi etapami rozwoju duchowego. Głosili, że człowiek rodzi się z ziemi, a następnie przechodząc przez wodę, powietrze i ogień, ulega stopniowemu oczyszczaniu. Żywioły kojarzone są także z fazami życia człowieka: dzieciństwem, młodością, wiekiem dojrzałym i starością.

 

Twórczość Teodora Durskiego to zadawanie fundamentalnych pytań i poszukiwanie na nie odpowiedzi. Jest to refleksja snuta na temat naszej egzystencji. Ukazuje nas takimi, jacy jesteśmy dzisiaj, nasyceni kodami społecznymi i własnymi przeżyciami. Opowiada o człowieku w wymiarze społecznym, ale także o samotności, która jest jednym z podstawowych atrybutów losu ludzkiego, podejmuje także kwestię podmiotowości kobiet. Poprzez kontrasty kolorystyczne i splątane formy artysta przedstawia dramatyzm sytuacji uwikłania, opuszczenia, braku bliskości, braku zrozumienia innych i przez innych. Artysta sięga po te narzędzia ekspresji, które dają najpełniejszą możliwość wyrazu. Intuicyjnie wyraża to, co czuje, bez werbalizacji, definiowania, nazywania i teoretyzowania. Jego twórczość nie musi być ujęta w słowach, jej istota wyrażona została bowiem w kształtach, barwach, proporcjach i materiałach.

Adriana Michalska, fragmenty tekstu do katalogu wystawy

 

Teodor Durski (ur. 1976 roku w Łodzi). W latach 1998-2003 studiował na Wydziale Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi. W 2003 uzyskał dyplom z wyróżnieniem z zakresu projektowania dywanu i gobelinu u prof. Mariusza Kowalskiego, poszerzony o malarstwo u prof. Marka Wagnera i grafikę u prof. Andrzeja Smoczyńskiego. Od 1995 roku jego prace można oglądać na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju (Łódź, Kraków, Poznań, Cieszyn) oraz za granicą (Moskwa, Kijów, Lipsk).[1] Jerzy Kierul, Ład świata. Od kosmosu Arystotelesa do Wszechświata Wielkiego Wybuchu, PIW, Warszawa 2007, s. 9–12.

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej


Logo Prezydenta Łodzi

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Łodzi


Miasto Łódź


MFGsz