:: STEFAN KRYGIER (1923-1997) SYMULTANIZM FORM

Stefan Krygier
(1923-1997)
Symultanizm
form

Współobecność. Artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego

Re:Medium

Piotrkowska 113

wernisaż: 19 października 2017, godz. 18.00

19.10.2017 - 10.11.2017

kuratorka projektu: Elżbieta Fuchs

koordynatorka projektu: Małgorzata Dzięgielewska

 

W roku obchodów stulecia awangardy Miejska Galeria Sztuki w Łodzi przygotowała projekt Współobecność. Artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego, składający się z czterech kameralnych wystaw eksponowanych w Galerii Re:Medium od sierpnia do grudnia 2017. Stefan Krygier. Stefan Wegner, Antoni Starczewski i Karol Hiller to artyści, którzy mieli bliskie kontakty z W. Strzemińskim, jego praktyką i teorią sztuki oraz pozostawili bogatą spuściznę artystyczną.

 

Celem projektu Współobecność. Artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego jest także ukazanie związków pomiędzy artystami awangardy, przenikania teorii sztuki z praktyką artystyczną i sferą projektowania.


Relacja, jaka łączyła Stefana Krygiera z Władysławem Strzemińskim i jego rodziną była szczególnie istotna. Najpierw był studentem Strzemińskiego, później przyjacielem i współpracownikiem, np. przy realizacji Sali Neoplastycznej w 1948 roku. Był także   opiekunem Strzemińskiego podczas pobytu w szpitalu i przygotowywania do druku „Teorii widzenia”. 

We wczesnej twórczości Stefan Krygier liczne prace, a także rozważania teoretyczne poświęcił studiom nad sztuką dawną. Przywołując motywy i charakterystyczne formy, np. sztuki egipskiej znajdował dla nich nowe konteksty.

 

W latach 80. XX w. zaczął tworzyć cykl obrazów pt. Symultanizm formy, który kontynuował do końca życia. Charakteryzuje ten cykl powrót do figuracji, ale jednocześnie wnikliwa refleksja na temat percepcji obrazu. Ideę tego cyklu najlepiej wyraził w odautorskim tekście, który publikujemy w katalogu wystawy.

 

Ekspozycja Symultanizm form, zaprojektowana przez córkę Stefana Krygiera, Monikę Krygier, jest przygotowywana w oparciu o rodzinne archiwum, z którego zostaną udostępnione prace nigdy dotychczas nie publikowane.

Elżbieta Fuchs

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Ministerstwo Kultury i DN

Patronat medialny


TVP ŁÓDŹ RGB arteon
radio łódź ART INFO - kolor
Radio żak Plaster łódzki_nowy

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Łodzi


łódź kreuje pion