:: REMIGIUSZ WOJACZEK PAN 100

Remigiusz Wojaczek
Pan 100

Remigiusz Wojaczek - Pan 100

Galeria Bałucka

Stary Rynek 2

wernisaż: 1.06.2006, godz. 17.00

06.01.2006 - 18.06.2006

Prace wideo, które autor zaprezentuje na wystawie w Galerii Bałuckiej zostały zrealizowane w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Powstały z kolekcjonowanych przez autora obrazów i dźwięków rzeczywistości.
Rozwijają podejmowane przez Wojaczka, wcześniejsze próby, budowania obrazu ruchomego połączonego z dźwiękiem.

„Wojaczek postrzega ludzkie istnienie jako jedną ze składowych wszechświata, a cierpienie człowieka traktuje na równi z mękami ginącego owada. W świecie epatującym ludzkim okrucieństwem, którego siła wzmacniana jest jeszcze przekazem masmediów, trudno spotkać kogoś, kto zatrzyma się nad martwym ptakiem zjadanym przez robaki, rozkładającym się ciałem pisklęcia, czy uwolni osę z pajęczej sieci. Momenty te autor rejestruje kamerą. Nie są to jednak filmy przyrodnicze ani próby szokowania publiczności obrazami budzącymi obrzydzenie. To, z jednej strony, fascynacja istnieniem we wszelkich jego formach, a z drugiej przewrotny komentarz do charakteru przekazu medialnego. Wideo Wojaczka ujawnia, że waga problemu zależy od formy jego prezentacji. Odpowiednie zbliżenia i oprawa dźwiękowa powodują, że z przejęciem śledzimy zmagania mrówki, którą prawdopodobnie rozdeptalibyśmy przechodząc ulicą.
Sztuka Wojaczka bliższa jest jednak surrealistycznej wizji niż reportażowi. Atmosferę swoich ruchomych obrazów tworzy poprzez operowanie światłem, zaskakujące ujęcia perspektywiczne, przejścia miedzy kadrami przedstawiającymi a abstrakcyjną grą płaszczyzn i kolorów. To zatrzymanie chwili, obrazy osobistych odczuć, w których nie ma miejsca na uniwersalizm i powierzchowność – zjawiska typowe dla dzisiejszej kultury. Twórczość Wojaczka ukazuje swoistą symbiozę człowieka z jego otoczeniem”.

Anna Leśniak

Patronat medialny


ART INFO - kolor