:: MARTA PSZONAK ŹRÓDŁO

Marta Pszonak
Źródło

Marta Pszonak - Źródło

Galeria Bałucka

Stary Rynek 2

wernisaż: 21.06.2007, godz. 17.00

21.06.2007 - 15.07.2007

Marta Pszonak (1978) w latach 1998-2003 studiowała na Wydziale Edukacji Wizualnej ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Zajmuje się rzeźbą i sztuką intermedialną.
W 2002 roku otrzymała nagrodę Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi w XIX Konkursie im. Władysława Strzemińskiego. Obecna wystawa indywidualna w Galerii Bałuckiej jest nagrodą w tym konkursie.
Przedmioty w twórczości Marty Pszonak stają się metaforami, wieloznacznymi obrazami. Na pewno są to niesamowite obiekty. Aby osiągnąć efekt niesamowitego Pszonak nigdy nie powtarza tego znaczącego i kluczowego dla tradycji sztuki nowoczesnej gestu przeniesienia przedmiotu z codzienności i nadania mu statusu dzieła sztuki, czy też mniej lub bardziej aktywnego przekształcenia istniejącego rzeczywistego przedmiotu. Jej obiekty zawsze są przez nią projektowane. Są zatem rzeźbiarskimi obrazami przedmiotów - jest to jeden z elementów metaforyzacji. Sama sytuacja, w której rzeźbiarski obiekt wygląda jak (lub prawie jak) na przykład kij baseballowy, wieloboczny stół czy stół bilardowy stwarzałaby raczej ubogie porównanie, podczas gdy obiekty Pszonak osiągają raczej poziom otwartych metafor. Artystka dokonuje znaczących manipulacji na samym obrazie przedmiotu jeszcze przed jego materializacją w rzeźbiarskim obiekcie, to w tym momencie dokonuje się jego przekształcenie w metaforę, a czasem nawet figurę skupiającą w sobie relacje do wielu aspektów, momentów czy elementów rzeczywistości. To wskutek tego, że obraz prostego przedmiotu zawiera w sobie również obrazy lub co najmniej odniesienia do wielu innych rzeczy, staje się niesamowitym obiektem. (?)

Jarosław Lubiak
/fragment tekstu Niesamowite obiekty. Metaforyzacja przedmiotu
w twórczości Marty Pszonak, zamieszczonego w katalogu wystawy
/

Patronat medialny


ART INFO - kolor