:: MARGINESY PAMIĘCI

Marginesy
pamięci

Grzegorz Sztabiński

Galeria Willa

ul. Wólczańska 31

wernisaż: 03.11.2017, godz. 18.00

03.11.2017 - 03.12.2017

Wystawa, którą obecnie prezentuję odwołuje się do marginesów pamięci. Pamięć, którą w tym sformułowaniu przywołuję, to pomysły artystyczne i teoretyczne – zrealizowane lub niezrealizowane, prezentowane w obecności widzów lub pozostające w postaci prac nigdy niepokazywanych, czasami nieukończonych, pozostających niekiedy w formie szkiców lub idei, które powracają po latach, niekiedy z uczuciem żalu, że nie zmaterializowały się. Można więc powiedzieć, że składniki te stanowią marginesy pamięci i działań. Wystawa niniejsza jest próbą aktywizacji niektórych spośród nich, polegającą na przesunięciu z marginesu, jakim jest pracownia, do sali ekspozycyjnej. Dlatego można na niej znaleźć obrazy, rysunki i obiekty plastyczne pochodzące z różnych lat. Nie zostały one uporządkowane chronologicznie, bo na marginesach chronologia zaciera się. Powiązałem je natomiast w grupy problemowe. Prace prezentowane w każdej sali ekspozycyjnej łączy wspólne zagadnienie. (…)

 

Marginesy pamięci przekładają się w różny sposób na cechy moich prac plastycznych. Nie są to tylko sentymentalne wspomnienia (choć nie unikam ich), a przede wszystkim przejawy zainteresowania zagadnieniami, jakie pojawiały się w dziejach sztuki i dziejach filozofii, do których nawiązuję. Są to jednak nawiązania nie do głównego nurtu problemów, a do tego, co w nich uboczne, niedopowiedziane czy eliminowane. Pamiętam o tych marginesach i staram się znaleźć w nich źródło inspiracji.   

 

Grzegorz Sztabiński, fragmenty tekstu do katalogu wystawy

 

Grzegorz Sztabiński – artysta, filozof, krytyk sztuki. Studia artystyczne odbył w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi, studia filozoficzne na Uniwersytecie Łódzkim. Profesor zwyczajny UŁ, kierował tam Katedrą Estetyki oraz Katedrą Historii Sztuki. Obecnie pracuje w Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi, kierując aktualnie Zakładem Teorii i Historii Sztuki. W swojej działalności naukowej koncentruje się na problemach estetyki współczesnej i metodologii historii sztuki. Zajmuje się też sztuką nowoczesną, zwłaszcza historią i teorią awangardy XX wieku oraz współczesnymi zagadnieniami artystycznymi. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA), redaktor naczelny rocznika „Art Inquiry”. W działalności artystycznej koncentruje się na rysunku, malarstwie i sztuce instalacji. Autor wielu publikacji na temat sztuki, m.in. „Problemy intelektualizacji sztuki w tendencjach awangardowych”, „Dlaczego geometria? Problemy współczesnej sztuki geometrycznej”, „Inne idee awangardy. Wspólnota, wolność, autorytet”.


łódź kreuje pion

Patronat medialny


TVP ŁÓDŹ RGB Radio żak
Format artluk
Sztuka i dokumentacja Plaster łódzki_nowy
ART INFO - kolor

Materiały z wernisażu


:: POZOSTAŁE AKTUALNE WYSTAWY

wystawa fotografii Szkoły Filmowej w Łodzi (PWSFTviT)

Ośrodek Propagandy Sztuki

Park im. H.Sienkiewicza

wernisaż: 22 listopada 2017, godz. 18.00

22.11.2017 - 03.12.2017

Karolina Balke, Justyna Bugajczyk, Aleksandra Chciuk, Justyna Chrobot, Paweł Fabjański, Paweł Giza, Sylwia Krędzel, Jacek Laube, Iza Maciejewska, Wojtek Piotrowski, Igor Pisuk, Paulina Ptasznik, Alex Raczyński, Bartek Talaga, Karolina Wojtas, Anna Zagrodzka   kuratorzy: Janusz M. Tylman, Hubert Humka, Bartłomiej Talaga   otwarciu towarzyszy kon...

asd

Współobecność. Artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego. Karol Hiller (1891-1939) Kompozycje heliograficzne i grafika projektowa

Re:Medium

Piotrkowska 113

wernisaż: 14.11.2017, godz. 18.00

14.11.2017 - 25.11.2017

kuratorka: Elżbieta Fuchs koordynatorka projektu: Małgorzata Dzięgielewska   W cyklu wystaw Współobecność. Artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego przedstawiamy trzeci, po wystawie Antoniego Starczewskiego i Stefana Krygiera, projekt pod tytułem Karol Hiller (1891-1939 ). Kompozycje heliograficzne i grafika projektowa. To, co łączy...

asd

Andrzej Popiel

Galeria Chimera

ul. Wólczańska 31

wernisaż: 23.11.2017, godz. 16.30

23.11.2017 - 10.12.2017

(...) Według mnie linoryty Popiela, bardzo literackie, są specyficznym znakiem graficzno-plastycznym, własnym sposobem zapisu. Czerń i biel, mrok i światło, plamy i punkty są zasadniczymi środkami ich wyrazu. Punktowe opracowanie grafik wzmaga realistyczny wyraz, sugeruje większą autentyczność i stwarza zestawienia walorowe w rysunku. Z fotograficz...

asd

Miłosz Krajewski

Galeria Bałucka

Stary Rynek 2

wernisaż: 17.11.2017, godz. 17.00

17.11.2017 - 10.12.2017

kuratorka wystawy: Dominika Pawełczyk   Forma i treść łączą się w fotografiach Miłosza Krajewskiego. Prezentowana w Galerii Bałuckiej wystawa „Na styku szarości”, obejmująca cykl zdjęć z lat 2014-2017, przez sposób realizacji – zapis dokumentalny, nabiera cech subiektywnych, stanowi osobisty obraz Łodzi. Dominującym zamysłem podczas powstawania t...

asd