:: MACIEJ H. ZDANOWICZ CZŁOWIEK PRZESTRZEŃ WEWNĘTRZNA

Maciej H. Zdanowicz
CZŁOWIEK
PRZESTRZEŃ WEWNĘTRZNA

CZŁOWIEK – PRZESTRZEŃ WEWNĘTRZNA, Malarstwo i rysunek Macieja H. Zdanowicza

Galeria Bałucka

Stary Rynek 2

wernisaż: 06.03.2008, godz. 16.30

03.03.2008 - 30.03.2008

Maciej Henryk Zdanowicz urodził się w 1982 roku. W roku akademickim 2006/2007 otrzymał stypendium Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Jest absolwentem tej Uczelni. Dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Grafiki i Malarstwa w Pracowni Grafiki Reklamowej i Propagandowej prof. Bogusława Balickiego oraz w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Romany Hałat. Zajmuje się rysunkiem i malarstwem, projektowaniem graficznym, pracą pedagogiczną oraz animacja kulturalną – współprowadzi Galerię Wydziału Edukacji Wizualnej i współpracuje z Galerią Promocji Młodych Bałuckiego Ośrodka Kultury „Rondo” w Łodzi. Obecnie pełni funkcję asystenta w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Aleksandry Gieragi na Wydziale Edukacji Wizualnej macierzystej uczelni.

W przestrzeni wystawienniczej Galerii Bałuckiej zostaną zaprezentowane rysunki jak i obrazy Autora.
Maciej Zdanowicz to artysta, który komponuje swoje prace za pomocą syntezy rysunku i malarstwa, będących ze sobą w harmonijnym związku, w którym nie przeważa żadna z użytych technik. Współgrając zgodnie tworzą one kompozycję pracy, która rodzi się w wyniku nawarstwiania obrazów powstałych w ramach jednej płaszczyzny, będących w symultanicznym układzie całości. Tłem dla nich staje się odpowiednio kreowany przez Artystę papier, którego właściwości fizyczne – faktura oraz możliwości dowolnego, plastycznego formowania, pozwalają na uzyskanie wielu rozmaitych efektów i prowadzą do niewyczerpalnego źródła wielu artystycznych poszukiwań. Głównym tematem prac Zdanowicza jest człowiek ukazywany jako cielesna istota, ale zawsze wraz z jej nieodłączną przestrzenią wewnętrzną.
„W swoich pracach staram się stworzyć obraz człowieka w swej cielesnej postaci, jak i w sferze psychicznych i duchowych odniesień, uwarunkowań. Przestrzeń pojawia się tutaj dwojako – człowieka ukazanego na płaszczyźnie, jak i moja własna sfera poszukiwań w zakresie formy, odpowiednich środków wyrazowych, możliwości ich poszerzenia. Ważny aspekt stanowi tutaj czas, pojmowany nie fizykalnie, a intuicyjnie. Według niemieckiego filozofa i matematyka Edmunda Husserla jedyną stałą, która charakteryzuje czas, jest chwila – teraźniejszość. (...) Te niepowtarzalne mgnienia emanacji energii, atmosfery, Ducha, spotkania z drugim człowiekiem staram się wbrew przemijaniu utrwalić. Siłą malarstwa, rysunku czy w ogóle sztuki jest możliwość oszukania czasu, jego zatrzymania, przywoływania przeszłości, wychodzenia poza fizycznie rozumiane wymiary.”

Wstęp do katalogu – Maciej H. Zdanowicz

Patronat medialny


ART INFO - kolor