:: ANTONI STARCZEWSKI (1924-2000) KOMPOZYCJE GRAFICZNE

Antoni Starczewski
(1924-2000)
Kompozycje graficzne

Współobecność. Artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego

Galeria Re:Medium

Piotrkowska 113

wernisaż: 3 sierpnia 2017, godz. 18.00

03.08.2017 - 26.08.2017

kuratorka projektu: Elżbieta Fuchs

koordynatorka projektu: Małgorzata Dzięgielewska

 

Projekt „Współobecność. Artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego”

Wystawy indywidualne - sierpień - grudzień 2017

1. Antoni Starczewski (1924-2000). Kompozycje graficzne

2. Stefan Wegner (1901-1965). Obrazy i projekty z lat 50. XX w.
3. Stefan Krygier (1923-1997). Symultanizm form
4.
Karol Hiller (1891-1939). Kompozycje heliograficzne i grafika projektowa

 

Według badań Zenobii Karnickiej, wieloletniej kustosz Muzeum Sztuki w Łodzi, wzmiankowanych w katalogu „Porażeni słońcem. W kręgu Strzemińskiego”, do postaci najbliżej z Nim związanych należeli: Stefan Wegner, Roman Modzelewski, Stanisław Fijałkowski, Stefan Krygier, Antoni Starczewski, Lech Kunka, Mieczysław Szadkowski, Lena Kowalewicz, Bolesław Utkin, Bolesław Hochlinger, Aleksander Kromer.

 

W prezentowanym od sierpnia do grudnia 2017 cyklu 4 ekspozycji indywidualnych staramy się budować świadomość, jak w twórczości Antoniego Starczewskiego, Karola Hillera, Stefana Wegnera i Stefana Krygiera dokonania w zakresie tzw. „sztuki czystej” przenikały się i łączyły z działalnością w zakresie sztuki użytkowej. Dobrym przykładem takiej postawy jest Antoni Starczewski, uczeń Władysława Strzemińskiego, który na gruncie teorii unizmu zbudował swoją własną koncepcję sztuki. Starczewski był artystą wszechstronnie utalentowanym, we wszystkich dyscyplinach, jakimi się fascynował, osiągał sukcesy artystyczne, zdobywając nagrody na wystawach konkursowych ceramiki artystycznej, tkaniny artystycznej, rzeźby, grafiki w Polsce i zagranicą. Wykorzystywał różne formy przekazu, posługiwał się splotem tkackim, pismem, formami ceramicznymi, a także dźwiękiem. W 1963 roku zdecydował się na operowanie elementami o ustalonym module, początkowo był to alfabet elementów rzeźbiarskich. W 1965 roku ideę dokładania elementów przeniósł na inne dziedziny aktywności, rozwijając swoje zainteresowania w poszukiwaniu własnego alfabetu, modułu, w którym stosował punkty, przecinki, litery, powtarzający się kształt listka dębowego, motywy owoców i jarzyn.

 

Do jego najważniejszych realizacji w przestrzeniach publicznych należy monumentalna płaskorzeźba Układ na dwie ręce, składająca się ze 160 elementów fajansowych o wymiarze 320 x 240 cm, umieszczona w roku 1960 w holu Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Ponadto dwie ściany ceramiczne w foyer Teatru im. Stefana Jaracza z lat 1967-70, a także płaskorzeźba w holu kąpieliska „Fala” w Parku na Zdrowiu z 1976 roku. Każda z tych kompozycji była montowana z udziałem autora, który zabiegał o jak najlepsze wydobycie jej formy i rytmu przez optymalne oświetlenie.

 

Wystawa Antoniego Starczewskiego w Galerii Re:Medium ma charakter kameralny i składa się z reliefu, trzech rysunków i kompozycji graficznych z kolekcji Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi. Wszystkie obiekty są świadectwem rozpoznawalnego stylu kompozycji Starczewskiego, gdzie powtarzalność modułu litery, znaku, liścia w linearnych układach tworzy rysunek czy grafikę, pulsującą rytmem i kontemplacyjnym układem elementów.

 

Elżbieta Fuchs, fragmenty tekstu do katalogu wystawy Antoniego Starczewskiego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Ministerstwo Kultury i DN

Patronat medialny


TVP ŁÓDŹ RGB arteon
radio łódź Radio żak
ART INFO - kolor Plaster łódzki_nowy


łódź kreuje pion